OfLUG > Prosjekter > Forutsigbarhet i nett > Forutsigbarhet i nett, fjerde kvartal 2004

In English

Information to speakers

Informasjon
 OfLUG
 Innmelding
 Styret
 Lover
 Sponsorer

Aktiviteter
 M√łteplan
 Referater

Prosjekter
 FIN

Docs
 Biblioteket
 Innkalling
 Cruise

 Regnskap/
 budsjett
 2006

Forutsigbarhet i nett, fjerde kvartal 2004

Introduksjon

OfLUGs første Forutsigbarhet i nett-undersøkelse ble foretatt mellom 2.11 og 30.11.2004. Data ble samlet inn fra både brukere og internettleverandører (ISP-er). Tatt i betrakning at undersøkelsen bare ble annonsert på OfLUGs egen mailingliste var responsen fra brukerne god. Vi mottok dessverre svært få tilbakemeldinger fra nettlevereandørene, og ISP-data er derfor ikke inkludert i dette sammendraget.

Vi takker alle bidragsytere, og spesielt Halden Dataservice for god og rask respons.

Resultater fra brukerundersøkelsen

Her er en enkel oppsummering av resultatene. Legg merke til at resultatene er basert på svar fra bare ti personer, og at de derfor ganske sikkert ikke er statistisk signifikante.

Tele 2: 2; NexGenTel: 3; Catch: 2;
Halden.net: 1; Telenor: 1; Uspesifisert: 1

ISP

Brukerne var fordelt mellom fem ISP-er, og de fleste svarene inneholdt også abonnementstype i tillegg til leverendørnavn.

Egen NAT: 6; ISP-NAT: 1; Ikke NAT: 3

NAT

De fleste brukerne benytter NAT. Brukerundesøkelsen samlet inn slik informasjon på to måter, både ved å spørre brukeren og ved å registrere maskinens lokale adresse. Én av brukerne oppgav å ikke bruke NAT selv om adressen indikerte det. Dette skyldes enten en feilutfylling eller at ISP-en leverer NAT-adresser. Vi spekulerer i at sistnevnte er tilfellet.

IPv6-adresse: 4; Ingen IPv6-adresse: 6

IPv6

Ikke overraskende ser det ut til at ingen av brukerne har ekte (native) IPv6-routing. Derimot er det interessant å registrere at hele fire av ti har en IPv6-adresse bundet til utgående nett-interface, hvilket i alle fall er et skritt i riktig retning.

Multicast

Ingen av brukerne hadde multicast-konnektivitet.

Annet

Debian: 3; Gentoo: 1; Mac OS X: 1; Mandrake: 2; Red Hat: 2; SuSE: 1 2.4: 4; 2.6: 5; Ikke Linux: 1

FIN-dataene kan også brukes for å produsere annen interessant statistikk, for eksempel utbredelse av operativsystemer og Linux-kjerner :-)