OfLUG > Aktiviteter > Referater

In English

Information to speakers

Informasjon
 OfLUG
 Innmelding
 Styret
 Lover
 Sponsorer

Aktiviteter
 Møteplan
 Referater

Prosjekter
 FIN

Docs
 Biblioteket
 Innkalling
 Cruise

 Regnskap/
 budsjett
 2006

Referater

Det er vedtatt at saker skal nummereres, og at saksnumre skal bestå av tre ledd. Ledd 1 og 2 skilles med skråstrek. Ledd 2 og 3 skilles med bindestrek. Første ledd er møtenummeret for det gjeldende året. Andre ledd er saksnummeret for det aktuelle møtet. Tredje ledd er årstall, med to siffer.

Eksempel: Hvis en sak ble fremmet som nummer to på det tredje styremøtet i 2003, vil den få nummer 3/2-03.

Praksis for nummerering av eldre saker har variert. De nye reglene er ikke optimale, men beholdes for å unngå større forvirring enn nødvendig.

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998