OfLUG > Dokumentasjon

In English

Information to speakers

Informasjon
 OfLUG
 Innmelding
 Styret
 Lover
 Sponsorer

Aktiviteter
 Møteplan
 Referater

Prosjekter
 FIN

Docs
 Biblioteket
 Innkalling
 Cruise

 Regnskap/
 budsjett
 2006

Instruks for inkalling til møte

  1. Senest 14 dager før planlagt møtedato skal utpekt ansvarlig verifisere at denne datoen gjelder for møtet og gi beskjed om det på styret-lista.

  2. PR-ansvarlig har ansvar for at det utarbeides en kort beskrivelse av møtet som skal inngå i annonseringen av møtet.

  3. Det skal utpekes en person som er ansvarlig for at lokaler er reservert i god tid før møtet annonseres. Vedkommende må også forsikre seg om at alle nødvendige ressurser forøvrig (nett, rekvisita etc.) er på plass.

  4. Senest sju dager før fastsatt møtedato skal det annonseres. Obligatoriske media er:

    Alternative media er:

  5. To dager før fastsatt møtedato gjentas 4).