OfLUG > Dokumentasjon

In English

Information to speakers

Informasjon
 OfLUG
 Innmelding
 Styret
 Lover
 Sponsorer

Aktiviteter
 Møteplan
 Referater

Prosjekter
 FIN

Docs
 Biblioteket
 Innkalling
 Cruise

 Regnskap/
 budsjett
 2006

Hvordan arrangere Linux-cruise

Følgende er en HOWTO på hvordan man arrangerer et cruise i regi OfLUG. Den er primært rettet mot Strömstad - Sandefjord t/r, men kan appliseres også på andre ruter og reisemåter.

  1. Bestem en dato - og en backup i tilfellet båten er opptatt på primærdato. Program bør også avklares tidlig.
  2. Er man usikker på evt. oppmøte kan man først lodde stemningen med en mail til lista.
  3. Ring gruppebooking, Colorline (tlf. 33421001/81000811): Reservere plass for et passende antall personer samt grupperom. NB! Skal gruppebestillingen avbestilles må dette skje fire uker før avreise for å unngå gebyr, men enkeltpersoner kan legges til og trekkes fra tett opptil avreisedagen.
  4. Send ut invitasjon til lista og andre aktuelle fora (e.g. NIOULD). Invitasjonen må inneholde tid og sted og andre praktisk informasjon som pris, innbetalingskonto, etc. Program bør også være klart. Sett siste frist for påmelding til ca. 10 dager før avreise. Adresseliste skal sendes Colorline en uke før avreise (gruppe.sa@colorline.no), og betaling skal forefinnes omtrent samtidig.
  5. 14 dager før avreise - send ut en påminnelse.
  6. Ved utløpet av fristen, sendes en ny påminnelse (!) og samtidig sendes en mail til de som har meldt seg på. Her oppfordres det bl.a. til å samordne transport og evt. last minute informasjon.
  7. Sju dager før avrise: Komplett liste sendes gruppe.sa@colorline.no
  8. Betaling til Colorline gjøres i god tid før fristen.
  9. God tur!