OfLUG > Aktiviteter > Referater

In English

Information to speakers

Informasjon
 OfLUG
 Innmelding
 Styret
 Lover
 Sponsorer

Aktiviteter
 Møteplan
 Referater

Prosjekter
 FIN

Docs
 Biblioteket
 Innkalling
 Cruise

 Regnskap/
 budsjett
 2006

Referat fra styremøte 28.1.10

Avholdt hos Vegard

Tilstede: Harald, Vegard, Frode, Audun, Ola

Aktiviteter

Vedtak: Vi velger foreløpig å avholde sosiale møter.

Neste møte blir torsdag 11.2 kl. 18.00.

Årsmøte

Styret instiller seg selv til valg.

Økonomi

OfLUG har kr 2635,35 på konto, etter renter på kr 3,95.