OfLUG > Aktiviteter > Referater

In English

Information to speakers

Informasjon
 OfLUG
 Innmelding
 Styret
 Lover
 Sponsorer

Aktiviteter
 Møteplan
 Referater

Prosjekter
 FIN

Docs
 Biblioteket
 Innkalling
 Cruise

 Regnskap/
 budsjett
 2006

Referat fra årsmøtet 31.3.09

 1. Innkalling godkjent
 2. Konstituering:
  • Ordstyrer: Frode
  • Referent: Harald
 3. Årsberetning godkjent
 4. Regnskap og budsjett finnes ikke, da kasserer har sluttet i styret. Ingen bevegelser på konto ut over renter. Beholdning: 2631,40. Budsjett ikke laget. Godkjent.
 5. Årsmøtet kritiserer valgkomitéen som ikke har gjort jobben sin. Styret har funnet frem til noen kandidater. Joakim kom som benkeforslag.

  President-kandidat: Frode Tennebø

  Kandidater til styret:

  • Audun Vaaler
  • Ola Ormset
  • Vegard Svanberg
  • Tordbjørn Wang Eriksen
  • Joakim Brøchner
  • Harald Nordgård-Hansen

  Valgkomité:

  • Bjørn Karlsen
  • Rene Helminsen

  Alle valgt ved akklamasjon.

 6. Eventuelt: Ingen saker
 7. Årsmøtet heves