OfLUG > Aktiviteter > Referater

In English

Information to speakers

Informasjon
 OfLUG
 Innmelding
 Styret
 Lover
 Sponsorer

Aktiviteter
 Møteplan
 Referater

Prosjekter
 FIN

Docs
 Biblioteket
 Innkalling
 Cruise

 Regnskap/
 budsjett
 2006

Referat fra styremøte 4.9.08

Tilstede: Marcin, Frode, Harald, Audun

Sted: Hafslund næringspark

3/1-08 Saker fra forrige styremøte

1/2-06 Vasking av mailinglister

Harald har laget liste over adresser som bouncer, og sletter disse. Saken ansees som avsluttet.

3/6-07 Offsite-backup

Offsite-backup er i drift, men Frode har merket enkelte problemer i det siste.

En cron-jobb på Haralds maskin produserer filer, som Frode kopierer over.

4/3-07: Reklame på websidene

Sponsorside er på plass, men foreløpig tom.

Frode spør Victor.

2/4-08 Regnskap og budsjett

Intet nytt.

2/3-08 Aktivitetsplan 2008

15.9 Install party

På HIOF/Remmen kl. 14.15. 20 minutter intro v/Jan. Installasjon på Windows-laptop.
23.9 Møte i Fredrikstad (Peppes)
21.10 Sted og tema ikke bestemt
4.11 Styremøte
18.11 Sted og tema ikke bestemt
16.12 Juleavslutning

Idéer

  • Friprog-senteret (Audun spør)
  • Linpro (Harald spør)
  • AdaCore (Frode spør)
  • Martin Ranang
  • Routing i Linux
  • Geir Høgberg om IP-telefoni
  • OfLUG gjør ting de ikke kan: Pingvin-emulering (dykking på Remmen), i februar/mars
  • Grunnleggende IPv6 hjemme
  • Bedriftskontakt og -presentasjoner, bl.a. for å få bedrifter til å tørre å bruke Linux. Halden Dataservice. Borg IKT-forum. Saab. Cap Gemini. (Frode og Harald pleier kontaktene sine. Marcin blir kontaktperson)