OfLUG > Aktiviteter > Referater

In English

Information to speakers

Informasjon
 OfLUG
 Innmelding
 Styret
 Lover
 Sponsorer

Aktiviteter
 Møteplan
 Referater

Prosjekter
 FIN

Docs
 Biblioteket
 Innkalling
 Cruise

 Regnskap/
 budsjett
 2006

Referat frå styremøte 8. april 2008

Hafslund kunnskapspark, Sarpsborg.

Til stades:

Fysisk til stede: Harald Nordgård-Hansen, Frode Tennebø, Marcin Jessa, Ola Ormset

Via telefon: Audun Vaaler

Sak 2/1-08: Konstituering av styret

  • President: Frode Tennebø
  • Visepresident: Harald Nordgård-Hansen
  • Kasserer: Marcin Jessa
  • Pr-ansvarlig: Audun Vaaler
  • Skrivar/webgubbe: Ola Ormset

Sak 2/2-08 Gamle styresaker

Sak 1/2-06: Vasking av maillister

hnh slettar dei som bouncar. hnh sender lista over dei som bouncar etc. til styret slik at styret kan finne nye adresser til folk.

Sak 3/6-07: Offsite backup

Ola stiller med 2U/4U boks, rackplass og nett. Hnh stiller med 6x200GB + satakontrollere.

Sak 4/3-07: Reklame på websidene

Vi let vere å køyre bannerannonsar, det blir for tacky. Istedenfor går vi for BLUG si løysing med eiga sponsorside - sjå http://blug.linux.no/donations

Marcin og Ola implementerer på websidene.

Sak 2/3-08: Aktivitetsplan 2008

Møte: 29/4

Stad: Sarpsborg. Statsminister Torpsvei 1A, Hafslund kunnskapspark.

Foredrag: Marcin snakkar om søketeknologi.

Sommeravslutning: 27/5.

Stad: Isegran

Aktivitet: Grilling og drageløping

Styremøte: 3/6

Stad: avgjerast seinare.

Tentative foredrag:

  • Ola spør Arek om han vil halde foredrag om Linux-baserte lagringsløysingar med iSCSI og fibrechannel, samt virtualisering med VirtualIron.
  • Varnish?

Eventuelt:

Sak 2/4-08:

Marcin rydder i regnskap og budsjett og sender ut på lista ref. årsmøtereferatet.