OfLUG > Aktiviteter > Referater

In English

Information to speakers

Informasjon
 OfLUG
 Innmelding
 Styret
 Lover
 Sponsorer

Aktiviteter
 Møteplan
 Referater

Prosjekter
 FIN

Docs
 Biblioteket
 Innkalling
 Cruise

 Regnskap/
 budsjett
 2006

Referat fra styremøte 5.2.08

1/1-08 Saker fra tidligere møter

1/2-06 Vasking av mailinglister

Avventes. Harald.

3/6-07 Off site-backup

Avventes. Harald.

4/3-07 Reklame på websidene

Avventes. Marcin.

6/3-07 T-skjorter

Frode sjekker hvor mange t-skjorter vi har igjen, slik at vi kan anslå hvor mange flere som må selges før vi går i null, og få oversikt over hvilke størrelser vi fremdeles har eksemplarer i.

6/4-07 Merchandising

On demand-produksjon på nett framstår som for dyrt, etter gjennomgang av Spreadshirt og CafePress.com. Vi fortsetter å trykke t-skjorter lokalt.

1/2-08 Årsmøte

Audun bekrefter avtale med Halden Inkubator. Frode har ikke hørt noe fra valgkomitéen, og purrer derfor.

1/3-08 Aktivitetsplan

Marcins foredrag 26.2 er bekreftet. Vi prøver å holde møtet i Sarpsborg.

Neste styremøte holdes 4.3.

Møtet 29.4 er fremdeles åpent. Frode kontakter Rune Winter om ACT og Victor om kryptering.

Sommeravslutning 27.5: Ikke bestemt.

1/4-08 Eventuelt

Styret konstaterer at kartet for Fredrikstad ikke stemmer med terrenget.