OfLUG > Aktiviteter > Referater

In English

Information to speakers

Informasjon
 OfLUG
 Innmelding
 Styret
 Lover
 Sponsorer

Aktiviteter
 Møteplan
 Referater

Prosjekter
 FIN

Docs
 Biblioteket
 Innkalling
 Cruise

 Regnskap/
 budsjett
 2006

Referat fra styremøte 20.11.07

6/1-07 Saker fra tidligere styremøte

1/2-06 Vasking av mailinglister

Avventes. Harald.

3/6-07 Off site-backup

Avventes. Harald.

4/3-07 Reklame på websidene

Avventes. Marcin.

6/2-07 Aktivitetsplan

29/1-08Harald om Coverity (Software safety)
26/2-08Marcin om søketeknologier
25/3-08Årsmøte (Inkubator?)
29/4-08Tema ikke bestemt
27/5-08Cruise/sommeravslutning

Frode sjekker mer mot Bjørn Borud, Victor, Vegard og MySQL. Audun sjekker med Inkubator.

Hva med Strömstad-regionen?

6/3-07 T-skjorter

Det bør tas bilde av T-skjorta med nøytral bakgrunn. Forslag til bakgrunn inkluderte Sveits, FN-bygningen og Sverige. Sistnevnte frarådes da OfLUG ikke ønsker å ta stilling til et vanskelig spørsmål.

8 er solg. 2 er gitt bort (inkludert en til "rettighetshaveren"). Økonomien i prosjekte håndteres i sin helhet av Audun.

6/4-07 Merchandising

Bjørn sjekker rundt forskjellige leverandører. Momenter som bør vurderes: Skatt (for ansvarlig), Toll og MVA (for den som handler), potensielle intekter,...++

6/5-07 Eventuelt

Resten av styret oppfordrer referenten til å til enhver tid ha toppladet batteri før styremøtene.