OfLUG > Aktiviteter > Referater

In English

Information to speakers

Informasjon
 OfLUG
 Innmelding
 Styret
 Lover
 Sponsorer

Aktiviteter
 Møteplan
 Referater

Prosjekter
 FIN

Docs
 Biblioteket
 Innkalling
 Cruise

 Regnskap/
 budsjett
 2006

Referat fra styremøte 16.10.07

5/1-07 Saker fra tidligere styremøter

Møtet ble holdt på Kongens Brygge, Halden. Tilstede: Frode, Harald, Marcin, Audun.

1/2-06 Vasking av mailinglister

Vasking er ikke gjennomført. Harald har ballen.

3/6-07 Off site-backup

Intet nytt, men ingen store utfordringer foreligger. Avventes.

4/3-07 Reklame på websidene

Intet nytt. Avventes.

5/2-07 Aktivitetsplan

30.10

Greenphone v/Knut Yrvin (Halden). Frode minnes om å kontakte pressen. Frode minner Vegard om annonsering i Halden IT-forum. Audun mailer Frode Ramstad Johansen (Borg IKT-forum).

20.11

Styremøte med planlegging av våren

27.11

Mulige emner:

 1. Marcin om søketeknologi
 2. Harald om Coverity

Møtet holdes i Fredrikstad. Audun kontakter nye Peppes og sjekker mulighet for rom med prosjektør.

11.12

Juleavslutning (Halden).

Andre mulige foredrag:

 • Linpro (f.eks. om Varnish)
 • Stig Bakken
 • Harald Alvestrand
 • Wind River
 • Lydinnspilling/musikk/hjemmestudio
 • Datarespons
 • Five dumbest things in computer security
 • Arne om PBB
 • Bruce Perens

5/3-07 T-skjorter

Marcin rekker ikke å gjøre ferdig sitt forslag. Vi bruker ASCII-pingvinene i stedet. T-skjortene bør være ferdige til Knut Yrvin kommer.

Vi bestiller 20 skjorter for salg til kr 150 pr. stykk. Ei skjorte sendes til pingvinenes opphavsmann, jmf. tidligere avtale.

5/4-07 Eventuelt

Ingen saker.