OfLUG > Aktiviteter > Referater

In English

Information to speakers

Informasjon
 OfLUG
 Innmelding
 Styret
 Lover
 Sponsorer

Aktiviteter
 Møteplan
 Referater

Prosjekter
 FIN

Docs
 Biblioteket
 Innkalling
 Cruise

 Regnskap/
 budsjett
 2006

Referat fra styremøte 24.4.07

3/1-07 Konstituering

Følgende roller besettes:

Harald Nordgård-Hansen
Førstetiger
Marcin Jessa
Bank(e)sjef
Bjørn Karlsen
Propagandaminister
Audun Vaaler
Skrivar

3/2-07 Saker fra årsmøtet

Presidenten korrigerer regnskapet for overlevering til ansvarlig.

3/3-07 Saker fra tidligere styremøter

1/2-06 Vasking av mailinglister

Vi snur bunken. Harald tar over stafettpinnen.

4/2-06 Samarbeid med VLUG

Forslaget er blitt diskutert internt i VLUG. Konklusjonen deres var at interessen ikke var stor nok i år.

5/4-06 T-skjorte

Marcin videreutvikler skissen for vurdering. Skjortene bør være klare til midten av mai.

3/4-07 Linux-cruise

Audun organiserer bestilling og påmelding til cruiset.

Bjørn poster påminnelse om Linux-cruiset og forespørsel om foredrag, og spør Vegard, Victor og Ola spesielt.

3/5-07 Aktivitetsplan

Frode kontakter Knut Yrvin (Trolltech) og Bjørn Borud (Google). Linpro er også interessante. Andre: Harald Alvestrand, Stig Bakken, Vegard Svanberg.

Neste styremøte avholdes 22.5.

3/6-07 Eventuelt

Førstetiger får i oppdrag å gjøre tilgjengelig for off site-backup et arkiv av OfLUGs elektroniske informasjon.

Styret anmoder presidenten om å si natta med større innlevelse.