OfLUG > Aktiviteter > Referater

In English

Information to speakers

Informasjon
 OfLUG
 Innmelding
 Styret
 Lover
 Sponsorer

Aktiviteter
 Møteplan
 Referater

Prosjekter
 FIN

Docs
 Biblioteket
 Innkalling
 Cruise

 Regnskap/
 budsjett
 2006

Referat fra styremøte 13.3.07

Møtet ble holdt i HiØs lokaler på Remmen, kl. 17.00.

Tilstede: Victor, Harald, Frode, Audun.

2/1-07 Saker fra tidligere styremøter

1/2-06 Vasking av mailinglister

Saken er under arbeid.

4/2-06 Samarbeid med VLUG

Svar er mottatt: VLUG tar det opp på neste medlemsmøte. Frode tar kontakt igjen om en stund.

4/4-06 Aktivitetsplan

Victor har snakket med Mnemonic, som ønsker å komme til høsten. Foreløpig ingen kontakt med IBM. Audun har kontaktet Opera, og Håkon Wium Lie har trolig mulighet til å komme 23. april.

Det er sannsynligvis vanskelig å få et velfungerende møte i mai, og vi velger derfor å ikke legge inn noe ekstra møte.

1/4-07 Overføring av økonomiansvar

Victor samler de nødvendige papirene, og tar også kontakt med banken for å forsikre seg om hva som trengs.

Victor kontakter Christian for å få de gamle papirene.

5/4-06 T-skjorter

Audun utarbeider et forslag basert på f.eks. enkle ASCII-pingviner. De nye t-skjortene bør være klare i tide til foredraget 23.4.

Frode undersøker priser på 20--30 skjorter med trykk foran og bak, med én farge.

Vi kjøpte 20 t-skjorter @100 kr. 16 ble solgt @150kr. 4 ble gitt bort @0 kr. Overskuddet ble dermed på kr 400.

T-skjorter er blitt gitt til eksterne foredragsholdere. Denne ordningen forsøkes opprettholdt.

2/2-07 Årsmøtet

Ingen saker er kommet inn. Valgkomitéen er i arbeid. Victor fører regnskap og lager budsjett. Frode utarbeider årsberetning.

Møtet ble hevet kl. 19.00.