OfLUG > Aktiviteter > Referater

In English

Information to speakers

Informasjon
 OfLUG
 Innmelding
 Styret
 Lover
 Sponsorer

Aktiviteter
 Møteplan
 Referater

Prosjekter
 FIN

Docs
 Biblioteket
 Innkalling
 Cruise

 Regnskap/
 budsjett
 2006

Referat fra styremøte 28.6.06

3/1-06 Saker fra tidligere styremøter

1/2-06 Vasking av malingliste

Under arbeid.

2/5-06 Sponsing

MoreCom er villige til å sponse arrangementer, men ikke generell sponsing.

Andre mulige kilder:

 • Ericsson/Saab
 • IFE
 • Halden IT-forum

Møter som sponses bør ha bred appell, og bør være klare før sponsing forespørres.

Utsiktene virker lovende.

2/8-06 Foredragsbank

Framstår fremdeles som en god idé.

Noen muligheter:

 • Håkon Wium Lie
 • Mnemonic
 • IBM om DB2
 • Windriver
 • Sun
  • Dtrace
  • OpenOffice
  • Gnome
 • Trolltech
 • Opera
 • Skolelinux
 • NUUG
  • Samarbeid
 • Samarbeid med BLUG?
  • Sende Arne til BLUG?
 • Victor om krypto og andre generelle ting
 • Destillat av "Five dumbest things in computer security"
 • DataRespons (embedded, instrumenter osv.)

Frode poster en strukturert versjon til OfLUG-lista.

2/9-06 Referater, foiler osv. fra møter

Tas til følge ved framtidige møter.

3/2-06 Oppsummering/evaluering av cruise

Aktiviteter

På vei fram holdt Harald foredrag om bruk av embedded-Linux i Ericsson-Axxessits produkter.

På vei tilbake (etter middag) foredro Arne om Open SuSE 10.

Organisering

Ved å følge Frodes howto var det enkelt å arrangere årets cruise. Honnør til Color Line for meget god kundeservice.

Økonomi

OfLUG hadde 16 påmeldte deltakere til Linux-cruiset 11.6.2006, inkludert ett barn til redusert pris og ett barn som reiste gratis. Én person meldte avbud på reisedagen, og Color Line refunderte velvilligst vedkommendes billett uten tilleggskostnad.

Utgiftene i forbindelse med cruiset ble kr 3347.

Color Line tok følgende billettpriser (inkl. buffet og møterom):

 • Voksen: 245
 • Barn over 4 år: 162
 • Barn under 4 år: 0

Utgifter til cruiset ble tilsammen 13 * 245 + 162 == 3347 kr.

OfLUGs medlemmer ble belastet følgende priser for deltakelse:

 • Voksen: 300
 • Barn over 4 år: 160
 • Barn under 4 år: 0

Inntekter fra cruiset ble tilsammen 13 * 300 + 160 == 4060 kr.

Cruiset skapte dermed et overskudd på 713 kr, som tilfaller OfLUGs kasse.

3/3-06 Aktivitetsplan for høsten

29.8: Petter Reinholdtsen: Openstreetmap
26.9: Richard Rostad: Embedded Linux
31.10: Victor: Krypto e.l.
28.11: Åpent: Bestemmes vha. feedback fra lista om foredragsbanken
19.12: Julebord

3/4-06 Finanserne

Linux-cruiset gikk med et overskudd på kr 713. Frode har solgt to T-skjorter siden sist.

Frode arbeider videre med å rydde i regnskapet fra det forrige styret. Resten av styret uttrykker sin glede og medfølelse.

3/5-06 Innkommen post

Mail om OFFPIN: Vi ønsker ikke samarbeid.

3/6-06 Eventuelt

Alle ønskes god sommer!