OfLUG > Aktiviteter > Referater

In English

Information to speakers

Informasjon
 OfLUG
 Innmelding
 Styret
 Lover
 Sponsorer

Aktiviteter
 Møteplan
 Referater

Prosjekter
 FIN

Docs
 Biblioteket
 Innkalling
 Cruise

 Regnskap/
 budsjett
 2006

Referat fra styremøte 11.4.06


Tilstede: Frode, Audun, Victor, Halvor, Harald

Sted: Sponvika

2/1-06 Konstituering
====================

Frode: President
Audun: Propagandaminister
Victor: Finansminister
Halvor: Andrepingvin
Harald: Førstetiger


2/2-06 Saker fra tidligere styremøte
====================================

1/2-06 Vasking av mailingliste
------------------------------

Harald sender liste over medlemmer til Halvor, som tar denne
oppgaven.


2/3-06 Linux-cruise 3
=====================

Tidligere dato (14/5) passer dårlig for mange. Vi flytter til 11/6 og
slår det sammen med sommeravslutning. Audun holder i det praktiske
rundt cruiset.


2/4-06 Aktivitetsplan
=====================

25/4: Marcin Jessa? Rolf Arne?
23/5: Petter Reinholdsen?

Frode og Audun prøver å organisere litt.


2/5-06 Saker fra årsmøtet
=========================

Sponsor-saken: Victor holder i saken, vi jobber alle med å komme med
innspill.

I forhold til flere kanaler for å publisere møtene våre,
f.eks. Halden IT-forum og Borg IKT-forum, så legger Audun det inn i
rutinene våre. Alle tenker på flere kanaler.


2/6-06 Eventuelt
================

2/7-06 Mulige foredrag til seinere bruk
---------------------------------------

 Petter Reinholdtsen
 MySQL
 Trolltech
 KDE: Matthias Ettrich
 Richard Rostad

2/8-06 Foredrag-bank
--------------------

Vi trenger et sted hvor folk kan rapportere inn foredrag de kan holde,
ting man ønsker å høre om osv.

2/9-06 Referater
----------------

Vi ønsker oss i større grad enn til nå å få til
referater/foiler/osv. i fra møtene.