OfLUG > Aktiviteter > Referater

In English

Information to speakers

Informasjon
 OfLUG
 Innmelding
 Styret
 Lover
 Sponsorer

Aktiviteter
 Møteplan
 Referater

Prosjekter
 FIN

Docs
 Biblioteket
 Innkalling
 Cruise

 Regnskap/
 budsjett
 2006

Referat fra årsmøtet 28.3.06

Referat fra årsmøtet i OfLUG 28.3.06
************************************

Sted: HiØ, Kråkerøy

Antall stemmeberettigede: 11

Innkalling
==========

Godkjent.

Ordstyrer og referent
=====================

Følgende ble valgt:

Ordstyrer: Frode Tennebø

Referent: Harald Nordgård-Hansen

Signering av referat: Halvor Kise jr og Audun Vaaler

Årsberetningen
==============

Årsberetningen ble godkjent.

Regnskap og budsjett
====================

Regnskap og budsjett ble godkjent med kommentarer. Skrive- og
summerings-feil bør rettes. Skille mellom regnskap og balanse bør
innføres.

Valg
====

Frode Tennebø ble gjenvalgt som president.

Erik Berg ble foreslått ved benkeforslag.

11 stemmesedler ble levert. Resultatet ble slik:

 Audun Vaaler      10
 Geir Asle Borgen     5
 Halvor Kise jr      7
 Harald Nordgård-Hansen 11
 Victor Gjeset      6
 Erik Berg        5
             ---
 Tilsammen        44

Audun Vaaler, Halvor Kise jr, Harald Nordgåd-Hansen og Victor Gjeset
ble valgt som styremedlemmer.

Valget ble godkjent.

Valgkomité ble valgt som Vegard Svanberg og Joakim Brøchner.

Eventuelt
=========

Det kommende styret anbefales å se nærmere på sponsormidler som
potensiell intektskilde.

Årsmøtet ber styret være oppmerksom på behovet for verving av
medlemmer, og god PR rundt arragementene. En mulighet kan være å få
Halden IT-forum og Borg IKT-forum til å sende ut informasjon til sine
medlemmer.

Årsmøtet er hevet.

BOF
===

Harald Nordgård-Hansen snakket om debootstrap.

Geir Asle Borgen snakket om Bacula.

Etter møte og foredrag ble en bedre middag inntatt på Thai Restaurant.