OfLUG > Aktiviteter > Referater

In English

Information to speakers

Informasjon
 OfLUG
 Innmelding
 Styret
 Lover
 Sponsorer

Aktiviteter
 Møteplan
 Referater

Prosjekter
 FIN

Docs
 Biblioteket
 Innkalling
 Cruise

 Regnskap/
 budsjett
 2006

Referat fra styremøte 6.12.05

Sted: Villa Nordgård-Hansen, Fredrikstad

Styret var fulltallig.

6/1-05 Saker fra tidligere møter
================================

4/2-04 Åpne formater
--------------------

NRK har flere ganger understreket at NRK og NRK Aktivum er separate
entiteter. Er det rimelig at NRK driver reklame for Aktivum?

Konklusjon: Dette er enten en sak for Konkurransetilsynet eller
politikerne.

Tiltak: Frode samler materialet vi har akkumulert, og sende det til
Rune Fredriksen.

Saken er avsluttet.

3/3-05 FIN 2
------------

Intet nytt.

4/2-05 Høstens aktivitetsplan
-----------------------------

15.12: Juleavslutning

       Svein-Erik forsøker å finne lokale i Fredrikstad.

4/3-05 Økonomiplan
------------------

Frode har solgt 12 eller 13 t-skjorter. Vi har dermed snart gått i
null.

5/3-05 Kjøp og salg på mailinglista
-----------------------------------

Kjøp og salg på lista ser ikke ut til å være et problem.

6/2-05 Aktivitetsplan 2006
--------------------------

Arne arbeider med Xen, og vil gjerne snakke om det når han er ferdig
med å sette seg inn i det.

Styret bestemmer at alle møter neste halvår bør fortrinnsvis legges på
siste tirsdag i måneden.

Harald holder gjerne et foredrag (f.eks. om Linux på FPGA) nærmere
sommeren.

31.1: PostgreSQL ved Rafael Martinez Guerrero

28.2: Mulighet: Open Streetmap e.l. ved Petter Reinholdtsen

28.3: Årsmøte. Foredrag om BSD ved Marcin Jessa

25.4:

14.5: Cruise

11.6: Sommeravslutning

Styremøter: 14.2 (hos Audun), 14.3

6/3-05 Videoopptak av møter
---------------------------

Styret bestemmer følgende:

  1. Foredragsholder bestemmer hvorvidt foredraget og møtet skal kunne
     tas opp.

  2. Foredrag tas bare opp dersom noen melder seg frivillig til gjøre
     det.

6/4-05 Eventuelt
----------------

Ingen saker.