OfLUG > Aktiviteter > Referater

In English

Information to speakers

Informasjon
 OfLUG
 Innmelding
 Styret
 Lover
 Sponsorer

Aktiviteter
 Møteplan
 Referater

Prosjekter
 FIN

Docs
 Biblioteket
 Innkalling
 Cruise

 Regnskap/
 budsjett
 2006

Referat fra styremøte 4.10.05

Styremøte i OfLUG 4.10.05
*************************

Tilstede: Frode, Svein-Erik, Audun
Sted: Frodes residens, Halden
Referent: Audun

5/1-05 Saker fra tidligere møter
================================

4/2-04 Åpne formater
--------------------

Fremdeles intet nytt fra Medietilsynet, men Frode har purret igjen.

Frode purrer nok en gang.

3/3-05 FIN 2
------------

Intet nytt.

4/2-05 Aktivitetsplan
---------------------

31.10: IP-telefoni

    Foredragsholder: Geir Ove Høgberg. Svein-Erik ber om
    beskrivelse av foredraget.

    Sted: Halden.

29.11: Bridging firewall

    Audun undersøker med Christian om han kan holde foredraget.

    Sted: Audun undersøker med høgskolen om vi kan låne lokaler i
    Sarpsborg eller Fredrikstad.

15.12: Juleavslutning.

    Sted: Fredrikstad.

    Svein-Erik organiserer lokale.

Neste styremøte: 6.12.

4/3-05 Økonomiplan
------------------

På møtet 27.9 ble det kjøpt pizza for kr 885. Fra de frammøtte ble det
samlet inn kr 1050. Det ble bestemt at overskuddet skulle tilfalle
OfLUG. Kr 165 overføres derfor til OfLUGs kasse.

Det er blitt kjøpt inn 20 t-skjorter @ kr 100. 10 er blitt solgt @ kr
150.

Eventuelt
=========

5/2-05 Erfaringer fra markedsføring av møter
--------------------------------------------

Plakater på Remmen ser ut til å ha liten effekt.

Mulige tiltak:

 * Sende mail til HIOFs mailinglister

 * Info-TV på Remmen

 * Plakater på butikker etc. Medlemmer kan bidra ved å henge opp.

 * Pressemeldingene bør sannsynligvis forbedres.

 * Posting på Linux1.no var enkelt og bør fortsette.

 * Forslag: Annonsering via Radio Prime, Strömstad.

5/3-05 Kjøp og salg på mailinglista
-----------------------------------

Diskusjonen på mailinglista tas til etteretning, og saken følges opp
på et seinere moete.