OfLUG > Aktiviteter > Referater

In English

Information to speakers

Informasjon
 OfLUG
 Innmelding
 Styret
 Lover
 Sponsorer

Aktiviteter
 Møteplan
 Referater

Prosjekter
 FIN

Docs
 Biblioteket
 Innkalling
 Cruise

 Regnskap/
 budsjett
 2006

Referat fra OfLUG-møtet 27.9.05

Møtet var hyggelig og vellykket. Totalt 11 personer møtte.

For ordens skyld protokollføres det at det ble bestilt pizza for kr 885. Kr 1050 ble samlet inn fra medlemmene. Kr 165 overføres derfor til OfLUGs kasse.

Oppdatering 17.10.05: I ettertid kom det inn ytterligere 80 kr. Tilsammen 245 kr vil derfor tilfalle OfLUGs kasse.