OfLUG > Aktiviteter > Referater

In English

Information to speakers

Informasjon
 OfLUG
 Innmelding
 Styret
 Lover
 Sponsorer

Aktiviteter
 Møteplan
 Referater

Prosjekter
 FIN

Docs
 Biblioteket
 Innkalling
 Cruise

 Regnskap/
 budsjett
 2006

Referat fra styremøte 7.6.05

Sted: Svein-Eriks residens, EU

Tilstede: Frode, Christian, Svein-Erik, Audun

3/1-05 Saker fra tidligere styremøter
=====================================

3/6-04 Websider
---------------

Dokumentasjon pågår.

4/2-04 Åpne formater
--------------------

Intet nytt fra Medietilsynet.

Et relevant spørsmål er blitt stilt av stortingsrepresentant Jørund
Leknes til kulturministeren:

http://epos.stortinget.no/SpmDetalj.aspx?id=32046

Kulturministerens svar er omtrent det samme som NRK tidligere har
sagt.

5/3-04 Oppsummering av cruise
-----------------------------

Frode har dokumentert prosessen og sender den ut for gjennomsyn.

3/2-05 Aktivitetsplan
=====================

Åpne møter
----------

6.9  Møtet 28.8 flyttes til 6.9, da det ellers sammenfaller med
   studiestart. Tema: Installasjon av Linux for nybegynnere
   (fortrinnsvis på Mac).

   Audun kontakter Ubuntu.no og undersøker muligheten for
   foredragsholder og CD-er.

27.9 IP-telefoni. Svein-Erik snakker med Geir Ove Høgberg.

31.10 Bridiging firewall? Tentativt

29.11 Åpent

15.12 Åpent

Styremøter
----------

16.8 Christians residens.
4.10
6.12

3/3-05 FIN 2
============

Hva skal samles inn? Prioritert liste:

 * Åpne og lukkede porter
 * Ping
  * latency
  * nedetid
 * Transparent proxy (inkl. sensur av web)
 * Frekvens og mønster av DHCP-adresseendringer
 * NAT
 * IPv6
  * Adresse
  * Konnektivitet
   * Native eller 6o4
 * Multicast
 * Båndbredde
  * Pingtid som funksjon av båndbreddebruk (bufferstørrelse på
   modem). 

Hvordan informerer vi andre (f.eks. ISP-er) om hva systemet og dets
hensikt er.

 * Webside på fin.oflug.linux.no?
 * Fungerende revers DNS?
 * Informativ mail?
 * Plassere maskinen på Priority Telecom?

Lovende software:

 * http://tptest.sourceforge.net/

Overordnet design: Server + klient/agent.

Frode undersøker om TPTest kan kompileres for Linux.

Første implementasjonsmøte i løpet av sommeravslutningen. Neste møte
avtales da, og holdes til høsten.

RC1 ferdig 1.10.

3/4-05 Eventuelt
================

Ingen saker.