OfLUG > Aktiviteter > Referater

In English

Information to speakers

Informasjon
 OfLUG
 Innmelding
 Styret
 Lover
 Sponsorer

Aktiviteter
 Møteplan
 Referater

Prosjekter
 FIN

Docs
 Biblioteket
 Innkalling
 Cruise

 Regnskap/
 budsjett
 2006

Styremøte 5.4.05

Sted: HiØ, Halden
Tilstede: Christian, Svein-Erik, Frode, Audun

2/1-05 Konstituering
====================

Styret konstituerte seg selv slik:

Kasserer/VISA-president:  Christian Langgård
Visepresident/førstetiger: Svein-Erik Lund
PR/relasjonsansvarlig:   Audun Vaaler
Webmaster/IT-direktør:   Harald Nordgård-Hansen

2/2-05 Saker fra tidligere styremøter
=====================================

3/6-04 Websider
---------------

Webserveren er blitt ryddet opp på. Dokumentasjon gjenstår. Audun
sørger for at det blir gjort.

4/2-04 Åpne formater
--------------------

Fremdeles intet nytt fra Medietilsynet. Den nye vinklingen er blitt
overlevert saksbehandler.

5/3-04 Oppsummering av cruise
-----------------------------

Frode dokumenterer prosessen under gjennomføringen av årets cruise.

2/3-05 Linux-cruise 2
=====================

Tilbud fra Color Line: kr 225, inludert møterom og buffet på
tilbakeveien. Vi oppfordrer medlemmene til å betale kr 250.

Foredrag:

 * Arne
 * Torkel M. Jodalen om smalbåndskommunikasjon med radio, forutsatt
  at han har tid.

2/4-05 Aktivitetsplan
=====================

Medlemsmøter:

31.5 Multicast routing daemon (Audun) + Dreambox (Svein-Erik)
12.6 Sommeravslutning
30.8 Fengende tema
27.9
31.10
29.11
15.12 Juleavslutning

Styremøter:

7.6  Svein-Eriks residens
16.8
4.10
6.12

2/5-05 FIN 2
============

Videre planlegging utsettes til neste styremøte, men medlemmene (i
styret og ellers) oppfordres til å tenke over og diskutere planer
pr. mail.


2/6-05 Eventuelt
================

Ingen saker.