OfLUG > Aktiviteter > Referater

In English

Information to speakers

Informasjon
 OfLUG
 Innmelding
 Styret
 Lover
 Sponsorer

Aktiviteter
 Møteplan
 Referater

Prosjekter
 FIN

Docs
 Biblioteket
 Innkalling
 Cruise

 Regnskap/
 budsjett
 2006

Referat fra årsmøtet 15.3.05

Referat fra årsmøtet i OfLUG 15.3.05
************************************

Sted: HiØ, Os allé 11.

Antall stemmeberettigede: 10

Innkalling
==========

Godkjent, men innkallingen sendt fire timer for seint.

Ordstyrer og referent
=====================

Følgende ble valgt:

Ordstyrer: Frode Tennebø

Referent: Audun Vaaler

Årsberetningen
==============

Årsberetningen ble godkjent.

Regnskap og budsjett
====================

Sekretæren ber kasserer oversende kopi av regnskap.

Med forbehold om feil ved referering ser regnskapet slik ut:

Cruise, innkommende:  2700,00
Donasjoner:       29,79
Renter:          1,97

Utgifter, cruise:   -2729,79
Transaksjonskostn.:   -35,00
           --------
Resultat 2004--2005:  -33,03
           ========

Saldo, mars 2004:    159,49
Saldo, mars 2005:    126,46

Det ble kommentert at OfLUG bør skaffe større kapitalreserver dersom
større arrangementer (som f.eks. cruise) skal fortsette.

Støtte til foreninger er avhengig av at medlemmene betaler
kontingent.

Andre forslag:

 * Søke støtte som studiesirkel?

 * Kollekt på møtene.

Det videre økonomiske arbeidet overlates til det neste styret.

Regnskap og budsjett er godkjent.

Valg
====

Benkeforslag: Audun Vaaler.

Noen i styret bør representere høyskolen.

Frode Tennebø ble gjenvalgt som president.

Ti stemmesedler ble levert. Resultatet ble slik:

 Audun Vaaler:      9
 Harald Nordgård-Hansen: 10
 Christian Langgård:   9
 Jan Høiberg:       1
 Svein-Erik Lund:     6
 Victor:         2
             ---
 Tilsammen        37

Audun Vaaler, Harald Nordgåd-Hansen, Christian Langgård og Svein-Erik
Lund ble valgt som styremedlemmer.

Valget ble godkjent.

Eventuelt
=========

Ingen saker.

Årsmøtet er hevet.

Etter møte og foredrag ble en bedre middag inntatt på Det italienske
stedet borte ved Festningen(TM).

Årsmøteforedraget