OfLUG > Aktiviteter > Referater

In English

Information to speakers

Informasjon
 OfLUG
 Innmelding
 Styret
 Lover
 Sponsorer

Aktiviteter
 Møteplan
 Referater

Prosjekter
 FIN

Docs
 Biblioteket
 Innkalling
 Cruise

 Regnskap/
 budsjett
 2006

Referat fra styremøte 30.11.04

Oppdatering 7.2.05: Saksnummerering rettet for FIN og seinere saker.

Tilstede: Christian, Frode, Harald, Audun

Forfall: Tormod (syk)

Sted: Orødveien 34C, Tistedal

6/1-04 Godkjenning av dagsorden

Dagsorden er godkjent.

6/2-04 Gamle saker

3/6-04 Websider

Under arbeid.

4/1-04 Forutsigbarhet i nett

Se eget punkt.

4/2-04 Åpne formater

Frode har purret, men intet mer har skjedd. Teknologirådets rapport om åpne formater er meget relevant.

3/3-04 Biblioteket

Webmaster utarbeider og poster liste over innholdet i biblioteket.

6/3-04 Enigma

Ingen interesse for å utarbeide Enigma-kurs; prosjektet legges på is.

1/5-04 SkoleLinux

Vi noterer oss at Barne- og familiedepartementet har kommet oss i forkjøpet ved å plassere ut Snøfrix på bibliotekene.

5/3-04 Oppsummering av cruise

Frode skriver en oppsummering.

6/4-04 FIN - hva gjør vi videre?

12 brukersvar og 1 ISP-svar mottatt pr. 30.11. Lage side og poste på NIOULD. Trenger mere data, men anser prosjektet som en suksess. Legger foreløpig ikke ut ISP-informasjon, men nevner at vi har fått svar fra (og roser) Halden dataservice. I neste ISP-versjon bør vi eksplisitt spørre hvilken dato svaret gjelder for, siden oppsett kan forandres.

6/5-04 Resterende møter

Julebord

Vanskelig å finne ledige julebordtider, men Frode fortsetter å undersøke.

Frode holder tale. Medlemmene tar med seg dingser. Retro? Rekord i Bluetooth-nett?

Audun ordner prosjektør.

25.1

Frode spør på lista om noen kan holde foredrag om SQL Ledger.

Halden.

22.2

Harald foredrar om backup for hjemmebrukere.

Fredrikstad.

15.3

Årsmøte. Audun foredrar om bioinformatikk.

Halden.

24.4

Linux-cruise

Styremøter

1.2

6/6-04 Eventuelt

Styret bør notere seg at det ved neste årsmøte velges en noe mer formell stil for referatet, slik at det lettere kan brukes f.eks. ved overføring av konto til ny kasserer.