OfLUG > Aktiviteter > Referater

In English

Information to speakers

Informasjon
 OfLUG
 Innmelding
 Styret
 Lover
 Sponsorer

Aktiviteter
 Møteplan
 Referater

Prosjekter
 FIN

Docs
 Biblioteket
 Innkalling
 Cruise

 Regnskap/
 budsjett
 2006

Styremøte 12.10.04

Styremøte i OfLUG
*****************

Haralds residens, Liavn. 42, Fredrikstad

Tilstedet: Tormod, Frode, Harald, Audun, Christian

Utenom sakslista: OfLUGs bankkonto ble overført til Christian.

5/1-04
======

Saksliste godkjent

5/2-04 Saker fra tidligere styremøter
=====================================

3/6-04 Websider
===============

Webmaster ber om forslag til ønsket funksjonalitet, og implementerer
dette i Plone.

Ønsker:

 * Mer prominent link til liste over neste møter

 * Spørreundersøkelse: Hva ønsker medlemmene foredrag om? Etc.

 * RSS av møteplanen.

4/1-04 Forutsigbar i nett
=========================

MÂl: Undersøkelsen begynner 1.11. Frist for innsamling av data: 1.12. 

Undersøkelser kan gjøres av:

 * ISP
 * ISP-kunder
 * OfLUG sentralt

Skjemaer bør fakses, ikke snailmailes.

Sjekker eksplisitte porter. Testmaskinen kan plasseres i UNINETT
eller HIOF.

Audun implementerer versjon *En*

4/2-04 Åpne formater
====================

SMF har fremdeles ikke svart, da saksbehandleren har sluttet. Saken
er derfor fortsatt under behandling.

3/3-04 Biblioteket
==================

Webmaster utarbeider og poster liste over innholdet i biblioteket.

6/3-03 Enigma
=============

Vinkling: Vi vil lage kurs som kan brukes av alle medlemmene,
generelt, ikke spesifikt for Enigma.

Løsning: Maile lista om at vi ønsker å utarbeide et foredrag en
spesifikk dato, og be interesserte melde seg.

Dager:

 2.11: Valg av emne. Brainstorming.

 I mellomtida: Hjemmearbeid

 9.11: Fullføre.

4--6 personer.

Plassere under Creative Commons?

1/5-04 SkoleLinux
=================

Settes på sparebluss inntil videre.

5/4-04 M¯teplan
===============

 26.10 Tormod holder foredrag om Postgres.

 23.11 Arne om organisering av adresserom.

 14.11 Julebord.

  25.1 Åpent møte. SQL Ledger?

5/3-04 Oppsummering av cruise
=============================

Frode skriver en oppsummering.

5/5-04 Eventuelt
================

Intet.