OfLUG > Aktiviteter > Referater

In English

Information to speakers

Informasjon
 OfLUG
 Innmelding
 Styret
 Lover
 Sponsorer

Aktiviteter
 Møteplan
 Referater

Prosjekter
 FIN

Docs
 Biblioteket
 Innkalling
 Cruise

 Regnskap/
 budsjett
 2006

Referat fra styremøte 1.6.04

Styremøte i OfLUG 1.6.04
************************

Christians residens, Gressvik.

Tilstede: Frode, Christian, Tormod, Harald, Audun.

5/1-04 Sommeravslutning
=======================

Sted: Fredriksten.

3/6-04 Oppdatering av websider
==============================

Audun ser nærmere på Plone.

4/1-04 Forutsigbarhet i nett
============================

Diskusjonen på news regnes som avsluttet.

Vi kan f.eks. lage et testskript.

Audun lager forslag til webside.

4/2-04 Åpne formater
====================

Frode har purret men ikke hørt noe fra SMF, og purrer igjen.

3/2-04 Aktivitesplan
====================

Medlemsmøter:

  31.8 LAMP: Linux, Apache, MySQL og PHP - enkel demo
     
     LAMP er et mindre onde enn ASP + IIS + Access. En enkel
     innføring (for å gi nye studenter ei lekegrind) er derfor
     nyttig.

     Frode spør Ola.

  28.9 Multicast routing daemon v/Audun
 26.10 VPN for communities
 23.11
 14.12

Styremøter: 10.8, 12.10, 30.11

Andre forslag:

 * Blender
 * SQL Ledger