OfLUG > Aktiviteter > Referater

In English

Information to speakers

Informasjon
 OfLUG
 Innmelding
 Styret
 Lover
 Sponsorer

Aktiviteter
 Møteplan
 Referater

Prosjekter
 FIN

Docs
 Biblioteket
 Innkalling
 Cruise

 Regnskap/
 budsjett
 2006

Styremøte i OfLUG 16.3.04
*************************

Sted: Bravida-bygget, Fredrikstad
Frammøtte: Fulltallig styre

3/1-04 Konstituering
====================

President:   Frode Tennebø (valgt på årsmøtet)

Visepresident: Harald Nordgård-Hansen
Kasserer:   Christian Langgård
Sekretær/WWW: Audun Vaaler
PR:      Tormod Spigseth

2/4-03 Multicast
================

Harald: Vi bør formulere gode grunner, så kontakte Paul
Chaffey (som driver lobbyvirksomhet for "gode formål"). Påbud trolig
lite effektivt. Mer effektivt: Skattefradrag for implementasjon?
Paralelle framstøt. Kontakte østfoldbenken.

Tormod: EU har satt av penger for klargjøring av nett for IPv6 innen
seks år.

Harald: Svært få av ADSL-routerne som tas i bruk i Norge har
IPv6. Defensivt.

Lovforslag er *mye* jobb. Vil vi virkelig, og har vi tid?

Forutsigbarhet i nett
---------------------

Audun: Retningslinjer for ISP-er kunne vært nyttig.

Harald: Manifest. OfLUG kan utarbeide sjekkliste, og hente inn
rapporter fra leverandørene. Bør sendes pr. rekommandert brev til
markedsansvarlige i selskapene.

Åpne formater/NRK
-----------------

Frode: Saken er overlatt til ny saksbehandler i SMF.

Harald: EU har pålagt kanaler å spre sitt innhold til hele
Europa. Brukt for satelitt-TV, men bør også kunne brukes på nye
felt. EUs vedtak om at Microsoft ikke får bundle WM vil også gjelde i
Norge (EØS).

Vedtak: To nye saker ("Forutsigbarhet i nett" og "Åpne formater/NRK")
opprettes og diskuteres på neste styremøte. Sak 2/4-03 sover inntil
de to nye er avklart.

3/6-03 Cruise
=============

Tormod: Color Line har ferger med nett (brukt av bl.a. Crusaders).

Vedtak: Kjører siste helg i april. Bindende påmelding til OfLUGs konto.

3/2-04 Aktivitesplan
====================

30.3 OpenVPN v/Arne, Bravida-bygget
25.4 Linux-cruise
   OpenOffice v/Kay
   GIS v/Tormod
25.5 PVR v/Tormod
13.6 Sommeravslutning
31.8

Styremøter: 20.4, 1.6, 10.8

Viktig: Kortere foredrag, spare diskusjon til middag.

Harald: Bestemme spisested og -tid før møtet.

Eventuelt
=========

6/3-03 Enigma
-------------

Samme plan som tidligere.

6/5-03 Kvinnevennlighet
-----------------------

Mer konsentrerte foredrag for å spare tid.

3/3-04 Biblioteket
------------------

Biblioteket er intakt. Forblir lagret hos Linpro, med mindre noen
ønsker å drive det.

3/4-04 Oppdatering av lover
---------------------------

Gjøres av sekretær.

3/5-04 Drift av mailinglister
-----------------------------

Harald: Hvem skal drive mailinglistene? Fordelaktig om to har
ansvaret. Drives nå av Arne og Harald. Tormod melder seg frivillig,
driver sammen med Harald.

3/6-04 Oppdatering av websider
------------------------------

Harald ønsker overgang til Plone, Audun ser nærmere på det. Avgjøres
på seinere styremøte.

Seinere forandringer
-----------------

2004-11-30: Etternavn og eksplisitt referanse til presidenten ble lagt
      til konstitueringspunktet.