OfLUG > Aktiviteter > Referater

In English

Information to speakers

Informasjon
 OfLUG
 Innmelding
 Styret
 Lover
 Sponsorer

Aktiviteter
 Møteplan
 Referater

Prosjekter
 FIN

Docs
 Biblioteket
 Innkalling
 Cruise

 Regnskap/
 budsjett
 2006

Referat fra årsmøtet i OfLUG 24.2.04

Sted: HiØ, Os allé 11, Halden

Frammøtte: 14

Innkalling: http://oflug.linux.no/aktiviteter/plan/20040224_stx

2/1-04 Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste ble godkjent.

2/2-04 Konstituering av årsmøtet

Frode ble ordstyrer. Audun ble referent.

2/3-04 Styrets årsberetning

Årsberetningen ble opplest uten innvendinger.

2/4-04 Regnskap og budsjett

OfLUGs finansielle situasjon har ikke endret seg nevneverdig. Aktiva beløper seg til kr 170.

Innkomne forslag

2/5-04 Munging

 • For: 2
 • Mot: 4
 • Avholdende: 8

Forslaget falt dermed: Munging vil ikke bli tatt i bruk.

2/6-04 Listenavn i subject

 • For: 8
 • Mot: 0
 • Avholdende: 6

Forslaget ble dermed vedtatt: Listenavn skal være prefiks i subject-feltet.

2/7-04 Mail og news: To lister vs. én

For: 4 Mot: 5 Avholdende: 5

Forslaget falt dermed: oflug.general skal ikke speiles til mail.

2/8-04 Lovtillegg

Etter justering av foreslåtte paragraf nr. 10 ble forslaget énstemmig vedtatt. Paragraf 10 skal lyde slik:

OfLUG bør ikke, direkte eller indirekte, gjennom partnerskap eller andre samarbeidsformer, engasjere seg i betalte eller ubetalte aktiviteter som kan sees å være i konkurranse med medlemmers næringsvirksomhet. Dette hindrer likevel ikke OfLUG i å engasjere seg som autoritet, foredragsholder eller på annen måte i enkeltsaker for å fremme aktiviteter relatert til §1.

2/9-04 Valg

Frode Tennebø var eneste presidentkandidat, og ble valgt ved akklamasjon.

I tillegg til de allerede kjente styremedlemskandidatene fremmet salen Christian Langgård som kandidat.

Resultatet ble slik (stemmetall er bare tatt med for valgte kandidater):

Audun Vaaler: 8
Harald Nordgård-Hansen: 12
Kay Uwe Diedrichsen:  
Rune Fredriksen:  
Svein-Erik Lund:  
Tormod Spigseth: 7
Victor Gjeset:  
Christian Langgård: 10

2/10-04 Eventuelt

 • Fordi årsmøtet varte lenger enn forventet flyttes Arnes foredrag til 30.3.
 • Open Office-foredraget som var planlagt 30.3 flyttes til Linux-cruiset.
 • Presidenten anmodet forsamlingen til å stille foredragsholdere for Enigma-foredragene.
 • Årsmøtet oppfordret styret til å nedsette en arbeidsgruppe for forberedelse av Enigma-foredrag. Om det ikke lykkes skal dette arbeidet legges ned.
 • Da valgkomiteen ikke nevnte noe om dette antas at denne står til gjenvalg.

Seinere endringer

2004-11-30: Etternavn for kandidatene ble lagt til.