OfLUG > Aktiviteter > Referater

In English

Information to speakers

Informasjon
 OfLUG
 Innmelding
 Styret
 Lover
 Sponsorer

Aktiviteter
 Møteplan
 Referater

Prosjekter
 FIN

Docs
 Biblioteket
 Innkalling
 Cruise

 Regnskap/
 budsjett
 2006

Referat fra styremøte 11.2.04 (nr. 1/04)

Tilstede: Kay, Victor, Arne, Frode, Audun
Sted: Arnes residens, Sarpsborg
Referent: Audun

1/1-04 Telling av medlemmer
***************************

116 faktiske, etter at 13 antatte duplikater ble fjernet.

1/2-04 Aarsberetning
********************

Frode leser opp beretning. Ingen bemerkninger.

1/3-04 Forslag til tekst for lovendring
***************************************

Frode leser opp forslag. Bemerkninger tatt til følge.

1/4-04 Gjennomgang av innkomne forslag
**************************************

Frode leser opp. Ingen bemerkninger.

6/6-03 Samarbeid med Enigma
***************************

Lite er blitt gjort. Enigma er blitt informert om at ting tar tid.

Diskuteres på årsmøtet. Mål: Oppstart siste uka i mars.

6/3-03 Møteplan
****************

Hr. Palmquist har vært vanskelig å få tak i. Inntil videre antas at han
ikke kan stille.

1/5-04 Linux og biblioteker
***************************

Ser an erfaringene fra utdeling av CD-er på medlemsmøter.

Se http://www.newsforge.com/software/03/12/14/1545216.shtml

Forøvrig
********

Utmerket sjokoladekake.