OfLUG > Aktiviteter > Referater

In English

Information to speakers

Informasjon
 OfLUG
 Innmelding
 Styret
 Lover
 Sponsorer

Aktiviteter
 Møteplan
 Referater

Prosjekter
 FIN

Docs
 Biblioteket
 Innkalling
 Cruise

 Regnskap/
 budsjett
 2006

Referat fra ekstraordinært styremøte 16.12.03 (nr. 7-03)

Tilstede: Kay, Victor, Arne, Frode, Audun
Sted: Arnes residens, Sarpsborg; Bravidas meget avslappende relax-
   avdeling, Fredrikstad
Referent: Audun

7/1/03 Dagsorden
****************

Godkjent uten bemerkninger.

6/4/03 Sponsing
***************

Styret kom fram til at OfLUG trolig ikke er skattepliktig, men moms-
pliktig, og at vi ikke trenger å betale arbeidsgiveravgift dersom
foredragsholdere tilgodeses med honorar eller gave. Kasserer undersøker
dette nærmere.

Bravida kan tenke seg å donere til OfLUG, fortrinnsvis i form av
penger, ikke varer.

Styret fant at det bør utarbeides retningslinjer for bruk av midler.

Det fant videre at aktiviteter som f.eks. utdeling av Linux-CD-er er i
tråd med OfLUGs formål.

PR-ansvarlig innvendte at dersom OfLUGs foredragsholdere gis honorar
kan deet oppstå konflikter med andre OfLUG-medlemmer, som i visse til-
feller kan regnes som konkurrenter.

Godtgjørelse av foredragsholdere bør derfor skje ved overrekkelse av
gaver.

Styret understreket at sponsorer ikke kan forvente noe spesielt tilbake
ved sponsing av OfLUG.

Presidenten snakker med Harald for innspill i forbindelse med sponsing
fra NUUG.

Kasserer overbragte fra NUUGs representant at det ville være
interessant om OfLUGs møter ble dekket journalistisk (fortrinnsvis av
en IT-journalist).

Styret konkluderte med at sponsing slik beskrevet over er i tråd med
OfLUGs lover, og det henvises til tillegg til OfLUGs lover. Dette vil bli
sendt ut i forbindelse med årsmøtet.

6/3/03 Aktivitetsplan
*********************

Til informasjon: Visepresidenten har ikke ennå fått tilbakemelding fra
Stig Palmquist om sistnevntes mulighet for å foredra.

6/6/03 Økt mangfold
*******************

PR-ansvarlig har drøftet saken med Enigma, som er interessert og ber
om en kursplan.

Enigmas faglige foredrag varer vanligvis 45 minutter, etterfuldt av
ca. 45 minutter med spørsmål, svar og bistand fra foredragsholder.

Styret kom videre fram til at OfLUGs foredrag i samarbeid med Enigma
bør begynne tredje uke i januar 2004, og avholdes ukentlig. Foredragene
vil bruke Mandrake som standardplatform, fordi distribusjonen er svært
brukervennlig og dessuten tilgjengelig på HiØs PC-er.

Følgende foredragsplan ble skissert (og gjennomføres parallelt med
OfLUGs andre foredrag):

 1. Installasjon: Demonstrere web- og office-applikasjoner.

 2. Bruk av office-applikasjoner: Web, mail, printere, enkel fil-
   deling, installasjon av pakker.

 3. Hjemmenettverk: Detaljert om fildeling, webserver.

 4. Konfigurasjon for viderekomne: Systemadministrasjon, sikkerhet.

 5. Linux som programmeringsmiljø: Demonstrere Java-programmering
   (NetBeans) og bruk av databaser (MySQL) i Linux.

PR-ansvarlig undersøker med Selma om hun kan tenke seg å holde foredrag
nr. 1.

Innen foredragsserien begynner må Linux-CD-er være klare for utdeling.
Det skal produseres 100 CD-sett, bestående av tre Mandrake-CD-er (for
vanlig installasjon) og én Mandrake Move-CD (for eksperimentering uten
partisjonering av harddisk).

Victor sjekker priser på print-CD-er og covre. Coverne bør ha plass til
et helt sett CD-er.

Audun lager forsider til CD-ene (for trykking rett på platene). Coverne
utstyres ikke med egen forside.

For å finne passende gaver til foredragsholderne vil styret ved første
anledning besøke ThinkGeek.com for å finne passende dingser :-)

123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 12345678912