OfLUG > Aktiviteter > Referater

In English

Information to speakers

Informasjon
 OfLUG
 Innmelding
 Styret
 Lover
 Sponsorer

Aktiviteter
 Møteplan
 Referater

Prosjekter
 FIN

Docs
 Biblioteket
 Innkalling
 Cruise

 Regnskap/
 budsjett
 2006

Referat fra styremøte 2.12.03 (nr. 6-03)

Tilstede: Kay, Victor, Arne, Frode, Audun
Sted: Auduns residens, Tistedal
Referent: Audun

6/1/03 Godkjenning av dagsorden
*******************************

Godkjent uten bemerkninger.

3/3/02 DVD-Jon
**************

OfLUG gir sin moralske støtte, og ønsker lykke til.

2/4/03 Multicast/IPv6
*********************

Arbeidet gjenopptas primo januar.

Frode skal ha møte med Statens medieforvaltning i en annen sammenheng,
og benytter anledningen til å nevne problemet.

3/6/03 Cruise
*************

Cruiset skal regnes som et vanlig medlemsmøte, og det skal holdes ett
foredrag.

Hvis mulig (og det ikke medfører ekstrakostnad) reserveres et VIP-rom.

4/5/03 Instruks for møteinnkalling
**********************************

PR-ansvarlig lover å overholde instruks for møteinnkalling.

6/2/03 OfLUGs kassareserver
***************************

En beslutning om hvordan OfLUGs kassareserver skal oppbevares gjøres av
nytt styre etter årsmøtet.

Dersom OfLUG satser på aktiviteter som f.eks. forutsetter støtte fra
andre organisasjoner bør konto benyttes.

6/3/03 Aktivitetsplan
*********************

Medlemsmøter:

27.1.04 X10 v/Christian
24.2.04 Årsmøte + OpenVPN v/Arne
30.3.04 OpenOffice v/Kay
25.4.04 Linux-cruisee
25.5.04 Arne undersøker med Stig Palmquist

Styremøter:

3.2.04  Hos Arne

6/4/03 NUUG
***********

Kasserer innhenter informasjon om mulighet for sponsing fra NUUG.

6/5/03 Jenter liker også Tux
****************************

Etter lang og fruktbar diskusjon ble følgende bestemt:

 * OfLUG trenger flere kvinnelige medlemmer.

 * Møtene gjøres ryddigere. Skravling og syklubbaktiviter utsettes til
  den sosiale delen etter møtet.

 * Styret foretar en ekskursjon til et av OLUGs møter for å se hvordan
  ting gjøres der.

 * Møtene beskrives fyldigere (innkallingsintruksen oppdateres for å
  understreke dette)

 * Det bør være flere foredragsholdere fra OfLUGs vanlige medlemmer

 * Presidenten kontakter OfLUGs kvinnelige medlemmer og ber om
  foredrag, innspill og videreformidling av problemet til medsøstre

6/6/03 Økt mangfold
*******************

Denne saken har et visst slektskap til foregående sak.

Følgende ble bestemt:

 * Medlemmene bør utnyttes bedre, uten særlig økning i arbeidsmengde
  for styret

 * Det bør vurderes å f.eks. presentere enklere programmer (f.eks.
  Gimp)

 * Det bør vurderes emner som er løsere knyttet til Linux (f.eks. 
  weblogprogrammer)

 * Nivået på et møte bør indikeres tydelig

 * Victor snakker med Enigma v/Magne

6/7/03 CD-er
************

OfLUG bør skaffe til veie Linux-CD-er for gratis utdeling til
nysgjerrige på OfLUGs møter (og ved andre passende anledninger).

HIOF har CD-robot som kan både brenne og trykke på CD-er raskt.

I forespørselen til NUUG nevnes CD-er som et område vi ønsker støtte
til.