OfLUG > Aktiviteter > Referater

In English

Information to speakers

Informasjon
 OfLUG
 Innmelding
 Styret
 Lover
 Sponsorer

Aktiviteter
 Møteplan
 Referater

Prosjekter
 FIN

Docs
 Biblioteket
 Innkalling
 Cruise

 Regnskap/
 budsjett
 2006

Referat fra styremøte 21.8.2003 (nr. 4-03)

Tilstede:

 • Audun
 • Victor
 • Frode
 • Arne
 • Kay

Gamle saker

1/2-02 Diskusjonsgrupper

Vi avventer at Linpro skal flytte sine servere.

3/6-02 Linux-cruise

Informasjon og priser er hentet. P.g.a. tidsmangel avventer vi til våren.

2/4-03 Lovforslag om Multicast (og Ipv6)

Styret begynner med forslag til lov.

3/1-03 Aktivitetsplan

 • Møte 26.8.03 utsatt til 9.9.03. Holdes i Os Alle 11, Halden. Kay installerer diverse linux på diverse maskiner osv. Arne viser frem Ipaq med Linux på.
 • Møte 30.9.03. Holdes i Os Alle 11, Halden. Andreas Bergstrøm IPv6
 • Styremøte 7.10.03. Hos Frode
 • Møte 28.10.03. Møte hos Bravida Fredrikstad (Bedriftledertingmøtesak) HNH
 • Møte 25.11.03 Stig Palmquist Apache 2
 • Styremøte 2.12.03. Hos Audun
 • Cruise utsatt til våren

Nye saker

4/1-03 Sponsing bedriftstingmøtesak 28.10.03

Styret vedtar å åpne for sponsing av møter (annonsering osv.).