OfLUG > Aktiviteter > Referater

In English

Information to speakers

Informasjon
 OfLUG
 Innmelding
 Styret
 Lover
 Sponsorer

Aktiviteter
 Møteplan
 Referater

Prosjekter
 FIN

Docs
 Biblioteket
 Innkalling
 Cruise

 Regnskap/
 budsjett
 2006

Referat fra styremøte 8.4.2003

Sted: HiØ, Halden

Til stede:

 • Kay Uwe Diedrichsen
 • Victor Gjeset
 • Arne Opdal
 • Frode Tennebø
 • Audun Vaaler

2/1/03 Konstituering

Styret konstituerte seg etter en kort diskusjon. Fordelingen av verv ble slik:

 • President: Frode
 • Visepresident: Arne
 • Webmaster/sekretær: Audun
 • Kasserer: Kay
 • PR: Victor

Gamle saker

1/2/02 Diskusjonsgrupper

Styret konstaterte at diskusjonsgrupper fremdeles ikke var på plass. Arne ble gitt i oppgave å løse problemet en gang for alle.

3/2/02 Linux-kurs

OfLUG har vurdert og delvis planlagt Linux-kurs for Halden videregående skole (Porsnes) og Folkeuniversitetet/AOF. Styret bestemte at disse prosjektene inntil videre legges på is.

3/3/02 Markering av DVD-Jon-saken

Den planlagte markeringen av DVD-Jon-saken i desember ble, som nevnt i tidligere referat, ingenting av. Denne saken regnes som avsluttet, men en tilsvarende markering bør vurderes ved ankesaken i desember.

3/6/02 Cruise

Saken utsettes til neste styremøte.

2/2/03 Aktivitetsplan

Følgende aktivitetsplan fram til sommeren ble vedtatt:

 • 29.4: Inline Snort v/Arne, kl. 18.00, Bravida, Fredrikstad
 • 27.5: Clustering v/Victor, 18.00, HiØ, Halden
 • 8.6: Sommeravslutning, 14.00, Fredriksten, Halden
 • 13.5: Styremøte kl. 18.00

Eventuelt

2/3/03

Audun utarbeider nytt nummereringssystem for saker

2/4/03

Forslag: OfLUG undersøker muligheten for å fremme privat lovforslag om implementasjon av multicast i norske nett.