OfLUG > Aktiviteter > Referater

In English

Information to speakers

Informasjon
 OfLUG
 Innmelding
 Styret
 Lover
 Sponsorer

Aktiviteter
 Møteplan
 Referater

Prosjekter
 FIN

Docs
 Biblioteket
 Innkalling
 Cruise

 Regnskap/
 budsjett
 2006

Styremøte OfLUG i Halden, 2002-04-02
Til stades
 • Frode Tennebøe
 • Geir Asle Borgen
 • Audun Vaaler
 • Harald Nordgård-Hansen
 • Ola Ormset
Stad
IFE, Os allé, Halden

Saker

1/1/02: Konstituering av styret

Stillingane vert besatte:

 • President: Frode
 • VISA-president/Kasserar: Audun, fordi kontoen allereie står i hans namn, og DNB...
 • Skrivar/Vevgubbe: Ola. Takk til Audun for språkleg nybrottsarbeid!
 • Førstetiger/Visepresident: Harald fortsetter i denne stillinga
 • Relasjonskoordinator: Geir Asle.

1/2/02: Diskusjonsforumet

Diskusjonsforumet fungerer dårleg på web. News vart diskutert og støtta.

Vi opprettar ei newsgruppe og ei ny mailingliste som går mot denne newsgruppa. Hnh og oo lagar dette på oflug.linux.no.

1/3/02: Flytting av nett-tenestene våre

Dette skjer ein gong i nattas mulm og mørke, når vi finn ein eigna og raskare boks å installere på.

1/4/02: Stønts med Internet-kurs

Dette er ein fin tanke, men vi lyt ha nokon å halde det saman med. For eksempel lokale aviser og fagfora.

Linuxkurs for folk som går på IKT-linjene på vgs rundt omkring hadde også vore nyttig.

RK (gab) skal snuse litt rundt på dette.

1/5/02: Aksjonar

Burde vi aksjonere i samband med saka mot "DVD-Jon"? Alliere oss med EFN? EFN organiserer jo det praktiske med dette, vi behøver stort sett berre å organisere oss og møte opp.

1/6/02: Møtedagar, styret

Møtetidspunkt for styrt vert avtalt separat for kvart møte på det foregåande styremøtet. Styremøta vert heldt annakvar månad. Neste vert tirsdag 4. juni frå 19.00. Lokasjon: Uteplassen til Harald.

1/7/02: Vanlege OFLUG-møte

Desse må vi ha. 23. April og 14.Mai.

 • 23. april

  Foredrag: Ikkje klart

  Stad: Evt. i Sarp. eller Frs.

  Vi delegerte stadspørsmålet til Geir Asle. Det vert sett ein frist til 9. april til å finne ut tema. Halvor Kise om MacOS X, kanskje?

 • 14. mai

  Foredrag: Streaming, ved Audun Vaaler

  Stad: Os allé 11, store auditoriet.

1/8/02: Linuxcruise?!??

Tentativ plan om eit samarbeid med Vestfold om Sandefjord-Strømstad-Linuxfest. Eventuelt Oslo-Køben med Internett? Ola snakkar med vlug.

Dett var dett :)