OfLUG > Aktiviteter > Referater > Årsmøte 19.3.02

In English

Information to speakers

Informasjon
 OfLUG
 Innmelding
 Styret
 Lover
 Sponsorer

Aktiviteter
 Møteplan
 Referater

Prosjekter
 FIN

Docs
 Biblioteket
 Innkalling
 Cruise

 Regnskap/
 budsjett
 2006

Årsberetning for perioden mars 2001 - mars 2002

Styret har i perioden bestått av:

  • President: Frode Tennebø
  • Førstetiger/visepresident: Harald Nordgård-Hansen
  • Kasserer/medlemsansvarlig: Jostein Ulseth
  • Sekretær/webmaster: Audun Vaaler
  • PR-ansvarlig: Svein-Erik Lund

Møtevirksomhet

Det ble avholdt årsmøte i mars med god oppslutning. Presidenten ble valgt in absentia.

I perioden har det blitt avholdt åtte medlemsmøter i foredrags form. Styret føler at foredragene har spent et bredt spekter av områder.

Det ble i tillegg avholdt to rene sosiale sammenkomster; den første i form av en sommeravslutning ved Mærrapanna i juni - dessverre med beskjedent oppmøte. Styret forsøkte også med et "juleverksted" i desember. Her var oppmøtet noget bedre.

Styrets arbeid

Styret har hatt en relativt hyppig oppfølging med seks bi-månedlige styremøter.

Web-sidene fikk ny utforming og i et ledd i å forsøke å øke aktiviteten ble det startet et web-forum. Dette har dessverre ikke vært så vellykket som styret hadde håpet på.

Generelt om OfLUG

OfLUG har hatt en jevn tilvekst av medlemmer. Noen faller fra, men heldigvis er tilveksten noe større - ca. 20 flere siden i fjor på disse tider. Totalt er vi nå 84 registrerte medlemmer.

Til slutt vil styret rette en takk til foredragsholderene og de som har vært med på å hjelpe til med de arrangementer vi har hatt.

President
Frode Tennebø