OfLUG > Aktiviteter > Referater

In English

Information to speakers

Informasjon
 OfLUG
 Innmelding
 Styret
 Lover
 Sponsorer

Aktiviteter
 Møteplan
 Referater

Prosjekter
 FIN

Docs
 Biblioteket
 Innkalling
 Cruise

 Regnskap/
 budsjett
 2006

Referat fra styremøte 19.2.2002

Referent: Jostein

Referat fra OfLUG møte 19.02.2002
Tilstede (styret): Frode, Harald, Svein-Erik og Jostein.
Fra valgkomiteen: Morten Werner Olsen og Geir Asle Borgen. 

Møtet startet (les: innkalt til): 18.00
Møtet startet (les: startet): ...

(saksnumrene er _saksnummer_i_dette_møtet... Må kanskje korrigeres?)

Sak 2002/01: Sekretæren *sensurert* for manglende produksjon av
saksliste (in absentia, enstemmig...)

Sakene tas dermed "som de kommer": 

Sak 2002/02: Valgkomiteens arbeid

Den lille tvilen som eksisterte rundt tiden styrets medlemmer blir
valgt for ble først oppklart (godt hjulpet av OfLUG's lover, revidert
av Harald). 

Valgkomiteen hadde noen spørsmål rundt deres oppgave; 
- Hvor mange de skulle spørre/forsøke å få med
- Til hvilke stillinger

Styret ønsket å ha et _valg_, noe som medfører å skaffe så mange
kandidater som mulig. De ble også bedt om å tenke på neste års
valgkomite. Det vil si 5 personer til styret, pluss 2 personer til
valgkomiteen. 

Det ble referert noen tradisjoner/gamle praksiser i forbindelse med
årsmøter, blandt annet at OfLUG har valgt ikke tilstedeværende
personer til president. Alt til valgkomiteens hjelp.

Valgkomiteen ble forøvrig minnet på at selv om de selv ikke kunne
foreslå seg selv til styreverv, kunne årsmøtet foreslå dem. 

Styret fremhever valgkomiteens initiativ og arbeid som et eksempel til
etterfølgelse. Kudos til valgkomiteen! (sitat: Hr. President). 

Sak 2002/03: Årsmøtet
Det kalles inn til årsmøte Tirsdag 19/03 kl. 19:03. 
Sted: Linpros kjeller (Pancovn. 7)

Sakslisten til årsmøtet må ut den 12/03, og et forslag fra
valgkomiteen bør være inne den 11/03. 

Det ble vedtatt at styret burde møtes før årsmøtet for å sette opp
saksliste mm. 

Sak 2002/04: Neste styremøte
Neste styremøte blir den 11/03. 
Sted: Strømstad. Spesifiseres nærmere med kart (av Svein-Erik)
Tid: 19:00
Sak(er): Behandle valgkomiteens forslag og sette opp endelig saksliste. 

Sak 2002/05: Tentativ saksliste for årsmøtet

1) Godkjenning av innkalling og saksliste
2) Konstituering av årsmøtet (forslag på ordstyrer/referent?)
3) Styrets årsberetning
4) Regnskap
5) Budsjett
6) ?
T-1) Valg
   - President
   - 4 styremedlemmer
   - Valgkomite
T) Eventuelt
T+1) Årsmøteforedrag? 
   Forslag: 
   - Modelering av halveringstid for bugforekomster i Open
    Source-prosjekter
   - Uønskede isotoper innen Open Source-prosjekter
   - Kjernekompileringssaken til "esr" (?). "e2..." ett eller
    annet. 
   - Z80 A-Z (Paneldebatt; Harald og Frode i panelet)
   - .NET under Linux (v. Harald eller Ola?)
   - ssh: Noen av de _andre_ bruksområdene (Ola? Svein-Erik? Harald?)
   - 
T+2) Sosialt på by'n? 

Sak 2002/06: Eventuelt
- Styret merker seg at årets første pollen har kommet...