OfLUG > Aktiviteter > Referater

In English

Information to speakers

Informasjon
 OfLUG
 Innmelding
 Styret
 Lover
 Sponsorer

Aktiviteter
 Møteplan
 Referater

Prosjekter
 FIN

Docs
 Biblioteket
 Innkalling
 Cruise

 Regnskap/
 budsjett
 2006

Referat fra styremøte 12.6.01, Halden

Tilstede: Frode, Harald, Jostein, Audun og Svein-Erik

Saksliste:
 1. Valg av møteleder
 2. Godkjenning av dagsorden
 3. Faste styremøter
 4. Saksarkiv
 5. Sommeravslutning
 6a. Aktivitetsplan til høsten
 6b. Reserver ved frafall
 7. Aktiviseringstiltak

1. Møteleder: Frode Tennebø

2. Dagsorden ble godkjent.

3. Det ble diskutert hvorvidt, og i så fall hvor ofte, faste styremøter
  skulle holdes. Harald mente at hyppige styremøter gir mer effektiv
  oppfølging av saker.

  Styret bestemte at det inntil videre generelt skal satses på
  bimånedlige, faste styremøter.

  Styremøter utover høsten ble fastsatt til 27.8, 15.10 og 3.12.

4. Det ble foreslått et saksarkiv etter modell fra Borg IKT-forum. Styret
  vedtok at saker skal tilordnes saksnumre, og at utestående saker
  føres opp på sakslisten til neste styremøte.

5. Styret vedtok at årets sommeravslutning legges til Mærrapanna ved
  Fredrikstad. Jostein påtok seg å poste en invitasjon på OFLUGs
  allmenne mailingliste.

6a. Aktivitetsplan for høsten ble vedtatt:

   3.9: Sted: Halden. Mål: Rekruttere nye studenter. Tema: Hvorfor skal
      jeg velge Linux?

      Innholdet på møtet skal besørges av flere OFLUG-medlemmer.
      Jostein ble utnevnt til redaktør og ansvarlig for å samordne
      bidragene.

      Harald prøver å skaffe Linux-effekter (plakater etc.) fra
      RedHat.


   26.9: Arne Opdal fra Bravida holder foredrag. Audun diskuterer dette
      nærmere med ham.

  22.10: Sosialt møte i Fredrikstad.

  20.11: Arne Opdal holder foredrag.

  13.12: Juleverksted (installfest) i Linpros lokaler i Fredrikstad.
      Julebord på kvelden.

6b. Det ble diskutert hvorvidt det skal holdes av en reserve-
  foredragsholdet for faglige møter i tilfelle hovedforedragsholderen
  ikke kan stille. Harald tilbød foredragsholder fra Linpro ved minst
  ett døgns varsel.

7. Forskjellige aktiviseringstiltak ble diskutert. Styret vedtok at 
  OFLUGs allmenne mailingliste som en prøve skal forbeholdes 
  annonseringer og at generelle diskusjoner skal flyttes til en weblog.

  Forøvrig var styret enig om at det burde føres flere diskusjoner i
  OFLUGs allmenne diskusjonsforum, særlig for å vise tilbakeholdne
  medlemmer at det faglige nivået på spørsmål ikke trenger å være veldig
  høyt.

--
Audun