OfLUG > Aktiviteter > Referater

In English

Information to speakers

Informasjon
 OfLUG
 Innmelding
 Styret
 Lover
 Sponsorer

Aktiviteter
 Møteplan
 Referater

Prosjekter
 FIN

Docs
 Biblioteket
 Innkalling
 Cruise

 Regnskap/
 budsjett
 2006

Styremøte, 4/4-2001.

Forfall: Audun Vaaler

Saksliste:
 1. Godkjenning av saksliste
 2. Konstituering av styret
 3. Planer for sommermøte / høstens møter
 4. Tanker om forholdet til NUUG
 5. Tanker om økonomi
 6. Eventuelt

1. Sakslisten godkjennes etter litt diskusjon.

2. President og diktator på livstid	Frode
  Førstetiger / visepresident		Harald
  Sekretær / Webmaster			Audun
  Kasserer / Medlems-ansvarlig		Jostein
  Pr-ansvarlig				Svein-Erik

3. Vi diskuterte sommeravslutningen, og trenger å tenke mer på
  mailing-listen. Muligheter er en passende tigerhage,
  fritids-område (mærrapanna el.l.)

  Ønsker om emner til høsten:
   Vegard Svanberg: Linux og FramFab.
   Arne ?? (Bravida): Nettverks-utstyr osv.
   Frode eller Jostein: lvm
   NUUG presenterer seg

4. Svein-Erik får i oppdrag å sjekke videre med våre kontakter i NUUG
  og ta opp saken på styrets mailingliste

5. Jostein formulerer litt tanker og vi diskuterer videre på styrets
  mailingliste

6. Ingen saker.