OfLUG > Aktiviteter > Referater > Årsmøte 23.3.01)

In English

Information to speakers

Informasjon
 OfLUG
 Innmelding
 Styret
 Lover
 Sponsorer

Aktiviteter
 Møteplan
 Referater

Prosjekter
 FIN

Docs
 Biblioteket
 Innkalling
 Cruise

 Regnskap/
 budsjett
 2006

Styre valgt på årsmøtet 2001

President:         Frode Tennebø
Førstetiger/visepresident: Harald Nordgård-Hansen
Kasserer/medlemsansvarlig: Jostein Ulset
Sekretær/Webmaster:    Audun Vaaler
Pr-ansvarlig:       Svein-Erik Lund