OfLUG > Aktiviteter > Referater > Årsmøte 23.3.01)

In English

Information to speakers

Informasjon
 OfLUG
 Innmelding
 Styret
 Lover
 Sponsorer

Aktiviteter
 Møteplan
 Referater

Prosjekter
 FIN

Docs
 Biblioteket
 Innkalling
 Cruise

 Regnskap/
 budsjett
 2006

Innkalling til årsmøte i OfLUG, 23. mars 2001.

Styret i OfLUG vil med dette få lov å invitere alle medlemmene til
årets årsmøte.

Tidspunkt: 23. mars 2001, kl. 18.00.
Sted: Pancoveien 7, Fredrikstad (Ørebekk), i kjelleren hos Linpro.

Dagsorden:
 1. Valg av referenter og møteleder
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Godkjenning av dagsorden
 4. Årsberetning
 5. Regnskap
 6. Budsjett og tanker om den finansielle situasjonen
 7. OfLUG vs NUUG
 8. Forslag til lover
 9. Valg av styre
 10. Valg av valgkomite
 11. Eventuelt.
 12. Årsmøtet heves.

Det formelle årsmøtet etterfølges av en faglig del hvor Harald
Nordgård-Hansen vil snakke om Linux i embeddede systemer. Så
avsluttes det hele med en tur på byen.