OfLUG > Aktiviteter > Referater > Årsmøte 23.3.01)

In English

Information to speakers

Informasjon
 OfLUG
 Innmelding
 Styret
 Lover
 Sponsorer

Aktiviteter
 Møteplan
 Referater

Prosjekter
 FIN

Docs
 Biblioteket
 Innkalling
 Cruise

 Regnskap/
 budsjett
 2006

Årsberetning for perioden mai 2000 - mars 2001

Møtevirksomhet

Det ble avholdt årsmøte i mai med kun fem deltakere. Disse fem deltakerne valgte seg selv inn i styret.

På høsten 2000 ble det avholdt ett medlemsmøte (i desember). På våren 2001 ble det arrangert to medlemsmøter (frem til mars).

Samme periode ble det avholdt tre styremøter, hvorav ett ble holdt på høsten 2000 og de resterende to ble avholdt på våren 2001.

Styrets arbeid

Styret ble i mai 2000 pålagt av årsmøte å lagt noen vedtekter for OfLUG. Dette er gjort og vedtektene ble vedtatt av årsmøtet 23. mars 2001.

Styret har også videreutviklet organisasjonens web-sider gjennom året. Disse har blitt oppdatert med informasjon om medlemsmøter, styremøter ol.

Organisasjonens utvikling

Organisasjonen har hatt en meget positiv utvikling når det gjelder møtevirksomheten. Etter nyttår i 2001 satt styret opp en møteplan for våren. Disse møtene inneholdt alle en faglig del etterfulgt sosial del. Dette er en møtestruktur årsmøtet var godt fornøyd med.

Generelt om organisasjonen

Når sant skal sies, tar det tid å bygge opp en organisasjon tilsvarende OfLUG. Derfor må vi se det som positivt at organisasjonen har en såpass god utvikling som den faktisk har. Vi håper alle stiller opp for å få en enda bedre utvikling året som følger.

Referent,
Morten Werner Olsen.