OfLUG > Aktiviteter > Referater

In English

Information to speakers

Informasjon
 OfLUG
 Innmelding
 Styret
 Lover
 Sponsorer

Aktiviteter
 Møteplan
 Referater

Prosjekter
 FIN

Docs
 Biblioteket
 Innkalling
 Cruise

 Regnskap/
 budsjett
 2006

Referat fra styremøtet, 6. mars 2001, HiØ, Halden.

Til stede: Audun Våler, Frode Tennebø, Harald Nordgård-Hansen
Forfall: Tomas Olaj, Elin Stenersrød

Saksliste:
 1. Godkjenning av dagsorden
 2. Dagsorden for årsmøtet
 3. Lovforslag
 4. Innkalling til årsmøtet
 5. Eventuelt

1. Dagsorden ble godkjent.

2. Dagsorden for årsmøtet ble laget, vil ligge i innkallingen.

3. Lovene ble diskutert, Harald fikk i oppgdrag å lage oppdatert
  forslag som forelegges styret via mail.

4. Tidsplan blir:
   12/3 Eventuelle saker man ønsker bragt opp må rapporteres til
     styret.
   16/3 Innkallingen sendes medlemmene
   23/3 Årsmøte avholdes i Fredrikstad

5. Ingen saker til eventuelt. Møtet heves, og Frode jages hjem og i
  seng. God bedring.