OfLUG > Aktiviteter > Referater

In English

Information to speakers

Informasjon
 OfLUG
 Innmelding
 Styret
 Lover
 Sponsorer

Aktiviteter
 Møteplan
 Referater

Prosjekter
 FIN

Docs
 Biblioteket
 Innkalling
 Cruise

 Regnskap/
 budsjett
 2006

Referat fra styremøtet 04.02.2001 hos Tomas Olaj.

Tilstede: Tomas, Audun, Harald, Frode.

1. Godkjenning av agenda.

Ingen insigelser til dagsorden. 

2. Tentativ aktivitetsplan

Følgende datoer ble satt opp som forslag til møtedatoer for oflug:

Mandag  26/02
Fredag  23/03
Fredag  20/04
Onsdag  23/05
Søndag  17/06

Mandag  03/09
Onsdag  26/09
Mandag  22/10
Tirsdag 20/11
Torsdag 13/12

Program for de fem første møtene foreligger separat. Årsmøtet avholdes
Fredag 23/03 i forkant.

3. Rekrutering

* Web-medarbeider rekruteres av Harald.
* En hurtigarbeidene valgkommitee opprettes; ansv. Frode.
* Profilering i aviser, samt cola og niould; asnv. Tomas.

4. Lovarbeid

Forslag til lover må på lista før 26.02.2001; ansv. Elin.

5. Statskupp

Statskupp utsatt i påventa av presidentens lovforlsag.

6. Eventuelt

*Styret uttrykker tilfredshet med bevertning.
*Tomas låner Linux Core Kernel Commentary.
*Elin utnevnes til bibliotekar.
*Harald utnevnes til konservator.