OfLUG > Aktiviteter > Referater > Årsmøte 29.5.00

In English

Information to speakers

Informasjon
 OfLUG
 Innmelding
 Styret
 Lover
 Sponsorer

Aktiviteter
 Møteplan
 Referater

Prosjekter
 FIN

Docs
 Biblioteket
 Innkalling
 Cruise

 Regnskap/
 budsjett
 2006

Regnskap for 1999

Inn Ut Resultat
Saldo pr. 31.12.98 : 110,50 - -
27.12.99 - 54,00 -
Renter 31.12.99 1,33 - -
Saldo pr. 31.12.99 - - 57,83