OfLUG > Aktiviteter > Referater > Årsmøte 29.5.00

In English

Information to speakers

Informasjon
 OfLUG
 Innmelding
 Styret
 Lover
 Sponsorer

Aktiviteter
 Møteplan
 Referater

Prosjekter
 FIN

Docs
 Biblioteket
 Innkalling
 Cruise

 Regnskap/
 budsjett
 2006

Referat fra årsmøte i Østfold Linux User Group 29/5-2000 kl. 19.00

Tilstede:
 Elin, Audun, Tomas, Frode og Harald

Dagsorden:

1. Godkjenning av dagsorden og innkalling

  Godkjent ved akklamasjon.

2. Årsberetning

  Godkjent med endringer:

  Medlemmer
  ---------
  Endre "Ved inngangen til det nye årstusen" til 
  "Ved inngangen til 2000-tallet".

3. Handlingsplan

  Godkjent med endringer:

  Møter
  -----
  Legge til "og mobiltelefoner" etter duppedingser.
  Legge til "Vi tar sikte på å kombinere faglige og sosiale møter
  og ha møter ca. en gang i måneden."

4. Regnskap

  Godkjent

5. Valg

  Forslag til styre
  -----------------
  President   : Elin Stenersrød
  Kasserer   : Audun Vaaler
  Sekretær   : Frode Tennebø
  Web-master  : Harald N. Hansen
  CRM-ansvarlig : Tomas Olai

  Godkjent.

6. Innkomne forslag

  Hva skal gjøres med WEB-sidene når HNH begynner hos LinPro.
  Det kom to forslag:
  1. Ta med websidene til LinPro
  2. Flytte sidene til en server i Halden.

  Forslag en ble enstemmig vedtatt.

Møtet ble hevet kl. 19.55