OfLUG > Aktiviteter > Referater > Årsmøte 29.5.00

In English

Information to speakers

Informasjon
 OfLUG
 Innmelding
 Styret
 Lover
 Sponsorer

Aktiviteter
 Møteplan
 Referater

Prosjekter
 FIN

Docs
 Biblioteket
 Innkalling
 Cruise

 Regnskap/
 budsjett
 2006

Årsberetning 1999

Møter

Det ble i 1999 avholdt 6 møter, hvorav 4 var sosiale møter og 2 var møter med faglig innhold. Dette var noe lite i forhold til hva vi hadde forventet og ønsket på forhånd. Oppmøtet på de sosiale møtene har vært lavt, men stabilt. På de faglige møtene har oppmøtet vært veldig bra og foredragsholderne var veldig dyktige.

Medlemmer

Det har siden oppstarten vært en jevn økning i antallet medlemmer. Ved inngangen til 2000-tallet bestod gruppen av mellom 45 og 50 medlemmer, noe vi må kunne si oss fornøyd med.

Annet

Førsteutkast til web-siden ble ferdig i løpet av året, men den er ikke helt ferdig. Flere av medlemmene i gruppa har tittet litt og kommet med forslag så fremtiden for sidene ser lys ut. Det ble satt ned en kursgruppe i februar, men denne har ikke fungert helt. Vi har registrert oss på en del LUG-sider og også andre linux-steder på nettet. Aktiviteten på mailing-lista gikk noe ned på slutten av året, muligens pga lav aktivitet ellers, men dette håper vi vil bedre seg neste år.