OfLUG > Aktiviteter > Referater

In English

Information to speakers

Informasjon
 OfLUG
 Innmelding
 Styret
 Lover
 Sponsorer

Aktiviteter
 Møteplan
 Referater

Prosjekter
 FIN

Docs
 Biblioteket
 Innkalling
 Cruise

 Regnskap/
 budsjett
 2006

Referat fra møte 9.2.00

Referat fra oflug-møte 9/2-2000 på Nr.3 i Sarpsborg

Tilstede: Joachim, Audun, Elin, Morten, Svein-Erik og Harald

1. Fortiden og fremtiden

Hva har vi gjort:
- Hatt mye sosiale møter
- Fått web-side med egen ip-adresse
- Fått bankkonto som det står ca. 55 kroner på
- 2 faglige møter: Bra foredrag og oppmøte
- Registrert hos Linux.no og på diverse LUG-sider

Hva skal vi gjøre:
- Mer faglige møter
  * Python, Ada95, COBOL/Fortran, Parallellprogrammering, Perl, Java
  * Samba, XML, Håkon Wium Lie, ZOPE
  * KDE(TrollTech), komponenentbasert utvikling, håndholdte duppedingser
- Laptop install party på Hvaleri mai(Akerøya, reker, øl mm)
- Profilere oss i media
- Sørge for vedlikehold og oppdatering av web-side
  * HNH og Joachim lager info-struktur og mekker
- Registrere oss på flere LUG-lister
- Skrive norske dok./artikler på ting og tang
- Bedre kommunikasjon -> få ut informasjon
- Lengre planer(vet hva vi skal gjøre for lengre perioder)
- Øke medlemstallet
- Gjennomføre noe større med støtte fra NUUG

2. Årsmøte

Årsmøte skal holdes innen utgangen av mars hvert år.

Dagsorden:
* Valg av referent og dirigent
* Årsberetning
* Regnskap
* Handlingsplan
* Valg av styre (og presseansvarlig)

Trenger et stille sted, ikke et spisested for noe sånt.
Sjekker litt rundt og så kan folk komme med ideer.

Til tider sklei det litt ut, men vi tok oss fint inn igjen etter
å ha vært innom blant annet Douglas Adams, WAP, parallellprogrammering, 
Transmeta og russiske superprosessorer.