OfLUG > Aktiviteter > Referater

In English

Information to speakers

Informasjon
 OfLUG
 Innmelding
 Styret
 Lover
 Sponsorer

Aktiviteter
 Møteplan
 Referater

Prosjekter
 FIN

Docs
 Biblioteket
 Innkalling
 Cruise

 Regnskap/
 budsjett
 2006

Referat fra møte 25.10.99

Referat fra OFLUG-møte 25.10.99, Pappas, Halden

Tilstede: Elin, Audun, Torkel, Solgunn, Morten, Frode T.

OFLUG holdt et hyggelig og produktivt møte på Pappas Restaurant i
Halden, fredag 25.10.99.

Det ble bestemt at Elin skal skrive brev til NUUG (Norwegian Unix User
Group) og spørre om støtte og om informasjon om hva NUUG driver med.

Det ble også bestemt at å prøve å holde mer faglige møter i tillegg
til de sosiale.  Faglige møter forsøkes inntil videre lagt til
formiddager i helgene, og annonsere også utenfor OFLUGs mailingliste
(f.eks. i lokalaviser).

Frode Tennebøe stilte velvillig opp til å foredra om oppsett av Apache
på det første faglige møtet.  Andre temaer foreslått for faglige møter
var Python, Perl, php3, SQUID, Samba og Ada.

Vi diskuterte muligheten for å sette opp Linux-maskiner og informere
de dataansvarlige på ungdomskoler om Linux som alternativ til Windows.
Vi må i så fall sette opp et budsjett for dette og søke om
støtte/sponsing fra f.eks. NUUG og/eller lokale bedrifter.

Andre ting som ble diskutert uten at noe ble bestemt var arrangement
av et install-party og oppretting av kontakt med Halden IT-forum.

Solgunn og Torkel informerte om at lokalene til henholdsvis Trykk
Service i Sarpsborg og Folkeuniversitetet i Fredrikstad trolig kan
brukes til faglige OFLUG-møter.