OfLUG > Aktiviteter > Referater

In English

Information to speakers

Informasjon
 OfLUG
 Innmelding
 Styret
 Lover
 Sponsorer

Aktiviteter
 Møteplan
 Referater

Prosjekter
 FIN

Docs
 Biblioteket
 Innkalling
 Cruise

 Regnskap/
 budsjett
 2006

Referat fra møte 5.11.98

Referat fra OFLUG-møte 5. november 1998

Sted: Høgskolen i Østfold, Os Alle 11, Halden

Tilstede:
Elin, Audun, Kenneth, Jon Roar, Geir, Magnus, Svein Erik, Tomas, Cato,
Harald, Geir-Arne, Jonas, Morten

Sak 1
-----
Web-sider:
- kan lages i windows-verktøy, men META-tagger tas bort
- samarbeide om innhold, men pers (Geir Ove) lager grunnlag
- Cato blir med å lager innhold til førsteutkastet

Rettes kritikk mot reaksjoner på forrige forslag ( alt for kraftig )

Sak 2
-----
Brenning av cd'er:
Imot. Bør heller ha mirror som oppdateres med nye pakker etterhvert.
Få bokhandel mm. til å selge.
Sponsor: Gi bort cd'er. Legg inn nyttig programvare i distribusjonene,
som pga oppgavsrett ikke er lov å selge, men kan gis bort.

Sak 3
-----
Litt formålsdefinering:

OFLUG

Hvem?
- Personer med tilknytning til Østfold og interesse for Linux og andre
Unix-varianter.

Hva?
- Sosialt og faglig miljø
- Fremme Linux og kunnskap om Linux++
- Intern support
- Prosjekter
- Informasjonsknutepunkt(=>forum)

Hvor?
- Høgskolen i Østfold (HiØ)?
En stor andel av OFLUGs medlemmer har, og vil ha, en nåværende, eller
tidligere,
tilknytning til HiØ. Dette er en ressurs OFLUG kan og vil benytte.

Sak 4
-----
Domenenavn:

Det ble vedtatt at oflug.linux.no vil være det primære ønsket for
domenenavn for oflug.
Senere ble det diskutert om hvor dette aliaset skulle peke videre til.
Dette ble avgjort ved avstemning.
Alternativene var en ip-adresse ved HiØ(som blir dirigert til bukharin),
eller kommer.nu,
som er registrert av datagruppen Oxygen(?).
Resultat:
Blank stemme: 3
HiØ: 8
Oxygen: 2

Nå gjenstår det å kontakte en kontaktperson for linux.no-domenet for å
spørre om de er villige til å
opprette oflug.linux.no og omdirigere det til en ip-adresse ved HiØ.

Sak 5
-----
Mailingliste:
Det vil bli opprettet en moderert "announce" liste som kun vil sende ut
viktig informasjon.
Resten vil foregå på dagens mailingliste.

MPHP, Cato Førrisdahl