OfLUG > Aktiviteter > Referater

In English

Information to speakers

Informasjon
 OfLUG
 Innmelding
 Styret
 Lover
 Sponsorer

Aktiviteter
 Møteplan
 Referater

Prosjekter
 FIN

Docs
 Biblioteket
 Innkalling
 Cruise

 Regnskap/
 budsjett
 2006

OFLUG - Østfold Linux User Group
--------------------------------------------------

Referat fra møte i Halden, onsdag 30.09.98 (Dicken`s)

Tilstede:
    Jan Høiberg
    Harald Nordgård Hansen
    Tomas A.P. Olaj
    Knut Haugen
    Elin K. A. Stenersrød
    Cato Førrisdahl
    Tormod Spigseth
    Audun Vaaler
    Jørgen ?
    Svein-Erik ?
    (Sorry, navnene ble ikke med... Hva med en medlemsliste?)

1.sak
-----
Hva er oflugs misjon?
flere forslag ble fremmet:
    - Spre "budskapet" om Linux til massene.
     Primært myntet på bedrifter/næringsliv, men også privatpersoner.
     Argumenter som:
     * Økt uptime.
     * Bedre effektivitet.
     * At det finnes et reelt alternativ til Windows.
     Jan Høiberg (JH) foreslo et mulig samarbeid med
     med Halden IT-forum, eksempelvis med foredrag av ulike slag.  
        
    - Sosialt miljø
     * Et nettverk av kontakter
     * Meningsutveksling
     * Gjensidig hjelp 
    
    - Flere medlemmer (både til oflug og til Linux-verdenen generelt.

    - Holde oss oppdatert på hva som skjer av utvikling og spre dette
     til alle medlemmer og andre interesserte.
    
2.sak
-----
Pressedekning
    Oflug bør sørge for artikler i de lokale avisene i Østfold-byene, 
    som forteller folk at vi eksisterer. Også faste innrykk (av lite 
    omfang) som forteller når vi har møter og hvor.
    Kontaktpersonene for de ulike byene og presidenten ser på dette.

3. sak
------
Web-sider
    Oflug skal ha egen web-sider. 
    - Harald Nordgård Hansen jobber
     med et oflug.linux.no - domenenavn. 
    - Veto mot frames på sidene.
    - En herre ved Høgberg blir spurt om å lage forslag til
     web-sider som oflug tar stilling til. Dette ordnes foreløpig av 
     kontaktperson i Sarpsborg.

4. sak
------
Valg  
    Kort og udemokratisk valgprosess.
    - President:
     * Elin K. A. Stenesrød ( 3.IT, Halden )
     * epost --> Elinkas@sleipner.hiof.no 
    
    - Kontakt, Fredrikstad: 
     * Tomas A. P. Olaj ( IT-drift, Halden ) --> 
     * epost --> tomi@hiof.no
    
    - Kontakt, Sarpsborg:
     * Tormod Spigseth (Dataing, Sarpsborg) 
     * epost --> tormodsp@bukharin.hiof.no

    
    Ingen sekretær valgt, referat-skriving vil foregå på
    rundgang inntil videre.

    (Dersom noen av disse vil ha _andre_ mail-adresser som
    sin *offisielle*, oppfordres man til å melde dette
    høyt og støyende på mailinglisten.

5.sak
-----
Møtedag?
    Onsdag har vært sagt som fast møtedag. En del har innvendinger
    på grunn av jobbing og slikt, og forslag om to ulike ukedager på
    omgang ble fremmet. Enighet om å tenke over dette til neste møte.
    
    
    Med forbehold om eventuelle skrivefeil...

Knut.haugen@hiof.no - 041098 - Halden 
(som lover å ikke stikke av fra regningen neste gang....)


Klager sendes fortløpende til /dev/null.
Ros til undertegnede.

--