OfLUG > Aktiviteter > Møteplan

In English

Information to speakers

Informasjon
 OfLUG
 Innmelding
 Styret
 Lover
 Sponsorer

Aktiviteter
 Møteplan
 Referater

Prosjekter
 FIN

Docs
 Biblioteket
 Innkalling
 Cruise

 Regnskap/
 budsjett
 2006

Åpent møte om fri programvare i Halden

Østfold Linux User Group, OfLUG, arrangerer foredrag om fri programvare. Foredragshaldar er utviklingsleder for privat sektor, Martin Bekkelund, frå Nasjonalt kompetansesenter for fri programvare.

Martin Bekkelund vil mellom anna snakke om prinsippa bak fri programvare, korleis ein kan dra nytte av delingskulturen innan fri programvare, og korleis ein sjølv kan ta fri programvare i bruk. Foredraget vil vere særs relevant for bedrifter, men alle som er nysgjerrige på kva fri programvare går ut på vil ha utbytte av å komme.

Eksempel på kjent fri programvare er nettlesaren Firefox, epostlesaren Thunderbird, kontorpakken OpenOffice, databasane PostgreSQL og MySQL samt webserveren Apache.

Foredraget vil bli heldt i lokala til Høgskolen i Østfold på Remmen i Halden tysdag 17. mars klokka 18:00. Det vert skilta frå hovudinngangen. Foredraget er gratis og ope for absolutt alle.

Etter foredraget vil det bli eit sosialt arrangement der alle som ønsker det kan bli med ut for ein matbit og samtale. Ein lyt sjølv betale for det ein velger å bestille.

Om arrangørane:

OfLUG

Østfold Linux User Group (OfLUG) er en sammenslutning av personer som er bosatt i, eller har tilknytning til, Østfold, og som har interesse for Linux og andre UNIX-varianter. OfLUGs mål er å fremme medlemmenes og andres kunnskap om og nytte av Linux/UNIX og annen Open Source-programvare.

Nettside: http://oflug.linux.no

Friprogsenteret

Friprogsenteret er et uavhengig kompetansesenter for fri programvare og arbeider for økt kunnskap og trygghet for valg av lønnsomme og fremtidsrettede IKT-løsninger, samt å stimulere til økt konkurranse i IKT-næringen, ved hjelp av fri programvare. Friprogsenterets målsetning er å initiere nyskapning og bedriftsetableringer innenfor fagområdet. Friprog arbeider med aktører fra næringslivet, universiteter og høgskoler, FOU-miljø, samt offentlig sektor.

Nettside: http://www.friprog.no

For meir informasjon ta kontakt med:

OfLUG ved Ola Ormset
Epost: ola.ormset@oflug.linux.no

Tid: Tysdag 17. mars 2009 kl. 18.00
Stad: Høgskolen i Østfold, Remmen, Halden